Domov > Novice > Ukrepi za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča

Ukrepi za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča

V okviru Programa Sklada za podnebne spremembe smo v preteklem letu na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok izvedli dva pomembnejša ukrepa za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča.

Na izlivnem delu razbremenilnika reke Rižane – Ara je bil v letu 2007 zgrajen prelivni objekt. Leseni prag z glinenim polnilom je služil akumuliranju večje količine vode v Ari za lažjo oskrbo sladkovodnega močvirja na Bertoški bonifiki kot tudi preprečevanju nekontroliranega vdora morske vode v sladkovodni ekosistem in prelivanju viškov sladke vode v polslano laguno. Istega leta je bil na ustju morskega kanala, ki lagunski del rezervata povezuje z morjem, zgrajen prelivni zapornični objekt za upravljanje z vodostajem lagunarnega dela.

Nov zapornični sistem na Ari, foto: Tina KocjančičNov zapornični sistem na Ari, foto: Tina Kocjančič

Zaradi pospešenega dvigovanja morske gladine in številčnejših ujm, kot posledica podnebnih sprememb, je bil Škocjanski zatok z dosedanjo vodno-gospodarsko ureditvijo v zadnjih letih vse bolj poplavno ogrožen. Z ukrepi smo obnovili in nadgradili obstoječe infrastrukture za urejanje nivojev vode. Zaradi dotrajanosti praga na Ari je morska voda vdirala skozi prag v sladkovodni del rezervata, zaradi nizke gladine Are v zadnjih letih soočali s težavami pri zagotavljanju zadostnih količin sladke vode v poletnih mesecih in pri zagotavljanju poplavne varnosti ob obilnejših deževjih. Nov zapornični sistem na Ari omogoča povečano poplavno varnost in zagotavlja stalno gladino vode v Ari, s tem pa ustrezno napajanje sladkovodnega dela rezervata. Postavljena je bila tudi ribja steza, ki omogoča prehod vodnih organizmov.

Novi, nadvišan zapornični objekt na morskem kanalu, foto: Borut MozetičNov, nadvišan zapornični objekt na morskem kanalu, foto: Borut Mozetič

 

Nov, za 1 meter nadvišan zapornični objekt na morskem kanalu, je namenjen upravljanju nivojev vodne gladine v polslani laguni. Upravljanje je še posebej pomembno v času gnezditve zaradi preprečevanja preplavljanja gnezdišč na slanih muljastih tleh s halofitno vegetacijo. Zapornica bo omogočala tudi popolno zaporo vtoka morske vode in s tem varovanje območja v primeru razlitja nevarnih snovi v morju.