Domov > Novice > Skupni izobraževalni program projekta IMPRECO

Skupni izobraževalni program projekta IMPRECO

Eden izmed pomembnejših rezultatov projekta IMPRECO je bila nadgradnja skupnega vzgojno-izobraževalnega programa (CEP – Common Educational Programme), izdelanega v okviru projekta AdriaWet 2000 in katerega glavni cilj je bil naravovarstveno in okoljsko ozaveščanje šolske mladine. Da je potrebna nadgradnja so nam nakazale izkušnje pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov kot tudi nova spoznanja s področja varstva in ohranjanja narave ter trajnostnega razvoja s poudarkom na ekosistemskih storitvah. Poznavanje ekosistemskih storitev je še posebej pomembno, saj predstavlja osnovo našega preživetja in to je tudi glavni cilj prenovljenega skupnega vzgojno-izobraževalnega programa. Program poleg osnovnih priporočil za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti vključuje tudi natančna navodila za evalvacijo izvedenih aktivnosti kot tudi nekatere praktične primere za vzgojitelje in učitelje.

Testiranje skupnega vzgojno-izobraževalnega programa projekta IMPRECO, foto: Tina KocjančičTestiranje skupnega vzgojno-izobraževalnega programa projekta IMPRECO, foto: Tina Kocjančič

Z namenom preverbe ustreznosti izdelane metodologije vzgojno-izobraževalnega procesa v prenovljenem programu, smo v jesensko-zimskem obdobju izvedli njegovo testiranje, ki se ga je udeležilo 189 učencev od 1. do 9. razreda iz 7 osnovnih šol iz Obalno-kraške regije. Poudariti je potrebno, da smo testiranje izvedli v času epidemije Covid-19, zato so bili upoštevani vsi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije, kar pa nikakor ni vplivalo na slabšo izvedbo pedagoškega procesa. Pri testiranju nam je bila v pomoč nova didaktična in interpretativna oprema, izdelana v okviru pilotne akcije projekta IMPRECO, z namenom izboljšanja razumevanja in izkušenj obiskovalcev pri spoznavanju in doživljanju narave in sicer: vrtljive kocke s prikazom razvojnih krogov izbranih živalskih skupin, igra spomin, interaktivna tabla s prikazom selitve ptic, tabla za umeščanje tipičnih živalskih vrst Škocjanskega zatoka v življenjska okolja in tabla za prikaz prehranjevanja dveh tipičnih skupin ptic – pobrežnikov ter rac in gosi.