Domov > Novice > Spomladanska selitev že v polnem teku!

Spomladanska selitev že v polnem teku!

V zadnji dneh smo tekom rednih monitoringov in z naključnimi opazovanji zabeležili veliko število zanimivih vrst ptic, in sicer:

 • Žerjav (Grus grus): 22 mladostnih osebkov (bonifika, 28.3.2014)
 • Mali galeb (Hydrocoloeus minutus): 1 os. (bonifika, 27.3.2014)
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 1 os. (bonifika, 24.3.2014)

  • Črnorepi kljunač (Limosa limosa): 1 os. (bonifika, 27.3.2014)
  • Črni martinec (Tringa totanus): 1 os. (bonifika) – 24.3.2014
  • Togotnik (Philomachus pugnax): 9 os (bonifika, 27.3.2014)
  • Mali deževnik (Charadrius dubius): 1 os. (bonifika, 27.3.2014)
  • Polojnik (Himantopus himantopus): 9 os. (bonifika) – 27.3.2014
  • Priba (Vanellus vanellus): 1 os. (bonifika)
  • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 2 os. (bonifika)

 

  • Reglja (Anas querquedula): 2 os. (bonifika, 27.3.2014)
  • Sivka (Aythya ferina): 3 os. (bonifika)
  • Kostanjevka (Aythya nyroca): 2 os. (bonifika, 20.3.2014)
  •  Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 samica (nad bonifiko)

 

 • Breguljka (Riparia riparia): 2 os. (24.3.2014)
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 120 os. (24.3.2014)
 • Mestna lastovka (Delichon urbica): 92 os. (24.3.2014)

Opazili smo tudi lisko (Fulica atra) z dvema mladičema. V letu 2013 smo par lisk s 4 mladiči prvič opazili v tednu od 18. do 23. marca 2013.

Vabimo vas k sodelovanju pri akciji Pomlad prihaja (Spring Alive), v kateri na spletni strani www.springalive.net beležimo prva opazovanja petih znanilk pomladi (kmečka lastovka, bela štorklja, hudournik, kukavica, čebelar).

Dodatne inforamcije o akciji so na voljo na društveni spletni strani.

Polojniki, foto: Bojan Škerjanc

Mali galeb in polojnik, foto: Mirko Kastelic

Žličarka, foto: Mirko Kastelic

Žerjavi,foto: Bojan Škerjanc

Črnorepi kljunač, foto: Bojan Škerjanc

Mladiča liske, foto: Bojan Škerjanc

Bojanu Škerjancu, Mirku Kastelicu in Domnu Staniču se zahvaljujemo za fotografije in podatke.