Domov > Novice > Raca žličarica gnezdi v Škocjanskem zatoku

Raca žličarica gnezdi v Škocjanskem zatoku

V zadnjih dneh maja je v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok našo pozornost pritegnilo zapoznelo pojavljanje race žličarice (Spatula clypeata). V sladkovodnem močvirju sta bila večkrat opažena tako samec kot samica. Ker vrsta za gnezdenje rada izbira precej zaraščena vodna telesa in tudi mladiče pelje na plan bodisi zgodaj zjutraj bodisi ob mraku, bi morebitno gnezditev lahko tudi spregledali. A pozornejše opazovanje je obrodilo sadove, saj smo 31. maja 2024 za krajši čas lahko opazovali samico s sedmimi mladiči. Ta vrsta race v Sloveniji velja za redko in ogroženo gnezdilko, do sedaj je namreč znana le peščica gnezdišč na severovzhodu države, pozimi in na selitvi pa je žličarica dokaj pogosta vrsta mokrišč.

Samica race žličarice, foto: Duša VadnjalSamica race žličarice, foto: Duša Vadnjal