Domov > Novice > Novi gnezdeči koloniji v brakični laguni

Novi gnezdeči koloniji v brakični laguni

V okviru projekta ReCo sta bila v lanskem letu v polslani laguni NR Škocjanski zatok oblikovana dva nova muljasta otočka v skupni površini 420 m2. Material za oblikovanje otočkov je bil pridobljen s poglobitvijo sekundarnih (mozaičnih) kanalov znotraj brakične lagune, kar bo dolgoročno izboljšalo tudi kroženje vode znotraj lagune ter pomagalo omiliti tveganje za njeno evtrofikacijo.

Uspeh ureditve novih habitatov je viden že v letošnjem letu. Med popisom gnezdilk v brakični laguni je bilo najdenih 26 gnezd male čigre (Sternula albifrons) in 139 gnezd navadne čigre (Strna hirundo), kar je najvišje število doslej. Na novih otočkih so že eno leto po njihovi ureditvi nastale nove gnezdeče kolonije, zabeleženih je bilo 25 gnezd navadne čigre, 3 gnezda male čigre in vsaj eno gnezdo beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus). Po zarasti halofitne vegetacije se lahko pričakuje, da se bodo kolonijam čiger pridružile še druge vrste, kot so rdečenogi martinec (Tringa totanus), polojnik (Himantopus himantopus) in rumena pastirica (Motacilla flava).

Gnedzo navadne čigre na otočku, ustvarjenem v okviru projekta ReCo, foto: Domen StaničGnedzo navadne čigre na otočku, ustvarjenem v okviru projekta ReCo, foto: Domen Stanič