Domov > Novice > Novinarska konferenca ob začetku gradnje objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Novinarska konferenca ob začetku gradnje objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

V teh dneh se bo Naravnem rezervatu Škocjanski zatok začelo z gradnjo informacijskega centra za obiskovalce s spremljajočimi manipulativnimi površinami (parkirišče, igrišče…), hleva z oboro, osrednje in male opazovalnice ter postavitvijo oziroma rekonstrukcijo drugih opazovališč in servisnih objektov.

Celotna vrednost investicije skupaj z dokumentacijo in opremo je na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev ocenjena na 3.373.380 EUR, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2.350.489,67 EUR. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Pogodbena vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del znaša 2.792.507,31 EEUR z DDV. Od tega bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj financirano 1.945.599,35 EUR.

Ob tej priložnosti bosta zbrane nagovorila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije dr. Damijan Denac.

 

Vabilo za novinarje (PDF) – novinarska konferenca ob začetku gradnje objektov v NR Škocjanski zatok

Sporočilo za javnost ob začetku gradnje objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok