Domov > Novice > Slovenija s Škocjanskim zatokom kandidira za nagrado Sveta Evrope za krajino

Slovenija s Škocjanskim zatokom kandidira za nagrado Sveta Evrope za krajino

Na DOPPS smo se v prvih dneh januarja z delom »Krajinska in vodnogospodarska ureditev naravnega rezervata Škocjanski zatok« prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), ki je na podlagi Evropske konvencije o krajini razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leti 2012-2013. Pred leti obnovljeni naravni rezervat Škocjanski zatok je namreč poleg izjemnega pomena za ohranjanje narave tudi lep primer obnovljene krajine, ki si kot naravna oaza v urbanizirani okolici zasluži še posebno pozornost. Žirija MKO je na podlagi vnaprej objavljenih meril – trajnostni razvoj, zglednost, sodelovanje javnosti in ozaveščanje – naše delo ocenila kot primerno, na podlagi odločitve pa je ministrstvo delo kot slovensko kandidaturo posredovalo Svetu Evrope.

Odločitev Žirije Sveta Evrope bo predvidoma znana oktobra letos. Nagrada Sveta Evrope za krajino je v Evropski konvenciji o krajini opredeljena kot priznanje, ki se podeli lokalnim ali regionalnim skupnostim in njihovim združenjem, ki so kot del krajinske politike države pogodbenice k tej konvenciji uveljavili politiko ali ukrepe za varstvo, upravljanje ali načrtovanje krajine, pri čemer so se ti ukrepi in politika izkazali kot trajno učinkoviti in so tako lahko zgled drugim teritorialnim skupnostim v Evropi. Priznanje se lahko podeli tudi nevladnim organizacijam, ki so se posebej izkazale pri varstvu, upravljanju in načrtovanju krajine.