Domov > Novice > AdriaWet2000 uvodno srečanje – 20. julij 2012

AdriaWet2000 uvodno srečanje – 20. julij 2012

 

AdriaWet 2000

Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000

Sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.


 

V veselje nam je, da Vas lahko povabimo na (dvojezično) predstavitev projekta AdriaWet2000, ki bo v petek, 20. julija 2012, ob 09.15 uri v dvorani Sala Bison – Piazzale dei Tigli,  Fiumicello (Videm – Italija).

 

Program uvodnega srečanja: 
09:15 Registracija
09:30 Pozdravni nagovor
10:00 Predstavitev projekta AdriaWet2000 – Tiskovna konferenca
Massimiliano Pinat, vodja projekta
Mia Cappellari in Simone Peri, finančno vodenje projekta

10:30 Predstavitev projektnih partnerjev
Nataša Šalaja, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Federico Vianello, Veneto Agricoltura
11:00 Odmor za kavo
11:30 Pomen projekta za upravljanje naravnega rezervata ob izlivu Soče
Luca Fontana, odgovoren za operativno upravljanje rezervata
11:45  Tehnično-raziskovalni vidiki upravljanja naravnih rezervatov
Fabio Perco, director naravnega rezervata ob izlivu Soče
12:00 Predstavitev rezultatov projekta, delovni sklop 2 – “Program monitoringa in ohranjanja biotske raznovrstnosti”
Matteo De Luca, naravoslovni tehnik

PDF vabila (dvojezično)

 

AdriaWet 2000 je program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, pri katerem sodelujejo štirje partnerji; upravljalca naravnega rezervata na izlivu Soče – Občina Staranzano (kot vodilni partner) in Konzorcij Socialnih kooperativ Il Mosaico, Veneto Agricoltura in DOPPS.

Projekt vključuje upravljanje mokrišč na območjih NATURA 2000, zbiranje podatkov o biotski pestrosti, monitoring in upravljanje znanstvenih podatkov na skupnem portalu, pripravo programov za celostno upravljanje mokrišč, skupno načrtovanje vsebin in aktivnosti s področja izobraževanja kot tudi kulturnega ozaveščanja ter razvoj modelov sodelovanja na lokalni ravni z vključevanjem novih udeležencev ob spodbujanju trajnostnega razvoja.

 

———————–

AdriaWet 2000 Kick-Off Meeting – 20 Luglio 2012 – Sala Bison, Piazzale dei Tigli, Fiumicello (Udine)

 

AdriaWet2000

Adriatic Wetlands for Natura 2000

Finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Siamo lieti di invitarLa all’evento di presentazione (bilingue) del progetto AdriaWet 2000, che si terrà il giorno venerdì 20 luglio 2012 alle ore 09:15 presso la Sala Bison di Piazzale dei Tigli a Fiumicello (Udine – Italia).

Qui di seguito, il programma dell’incontro:
09:15 Registrazione
09:30 Benvenuto delle Autorità
10:00 Presentazione progetto AdriaWet2000 – Conferenza Stampa
Massimiliano Pinat
Project Manager – AdriaWet 2000
Mia Cappellari
Simone Peri

Financial Management – AdriaWet 2000
10:30 Presentazone dei partner progettuali
Nataša Šalaja
Responsabile DOPPS – Birdlife Slovenia
Federico Vianello
Responsabile Veneto Agricoltura
11:00 Coffee Break
11:30 Cosa rappresenta il progetto x la gestione della riserva naturale foce isonzo
Luca Fontana Responsabile gestione operativa Riserva Naturale Foce Isonzo
11:45  Gli Aspetti di gestione tecnico-scientifica delle riserve naturali
Fabio Perco
Direttore Riserva Naturale Foce Isonzo
12:00 Presentazione dei risultati conseguiti nell’ambito del “Programma Monitoraggio e Tutela della Biodiversità” (WP2)
Matteo De Luca
Tecnico Naturalista

Qua una copia formato PDF dell’invito (bilingue) comprensivo di programma.