Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 14. december 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 14. december 2012


Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku smo popisali 50 vrst ptic oziroma 1.723 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

 • Tatarska žvižgavka (Netta rufina) – 1 osebek
 • Pepelasti lunj (Circus cyaneus) – 1 osebek
 • Skobec (Accipiter nisus) – 1 osebek
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 1 osebek

 • Polarni slapnik (Gavia arctica) – 1 osebek
 • Mala uharica (Asio otus) – 1 osebek


Ostala zanimiva opažanja:

 • Žvižgavka (Anas penelope) – 42 osebkov
 • Sivka (Aythya ferina) –1 osebek
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 35 osebkov
 • Priba (Vanellus vanellus) – 1 osebek
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) 5 osebkov
 • Kozica (Gallinago gallinago) – 12 osebkov
 • Plašica (Remiz pendulinus) – 3 osebkov
 • Siva pevka (Prunella modularis) – 10 osebkov
 • Plotni strnad (Emberiza cirlus) – 1 osebek
 • Vriskarica (Anthus spinoletta) – 12 osebkov
 • Repnik (Carduelis cannabina) – 14 osebkov
 • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 6 osebkov

Najštevilčnejše so bile liska (Fulica atra – 535 osebkov) in rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus – 270 osebkov).

 

Tatarska žvižgavka (Netta rufina) , foto:Igor Brajnik

Skobec (Accipiter nisus), foto: Igor Brajnik