Domov > Novice > Zanimiva opazovanja ptic, 23.4.2019

Zanimiva opazovanja ptic, 23.4.2019

– Siva gos par s 6 mladiči (Anser anser), sladkovodni del;
– Plevica (Plegadis falcinellus): 1 os., sladkovodni del;
– Togotnik (Philomachus pugnax):10 os., sladkovodni del;
– Močvirski martinec (Tringa glareola): 5 os., sladkovodni del;
– Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 6 os., sladkovodni del;
– Mali martinec (Actitis hypoleucos): 10 os., polslana laguna;
– Mali prodnik (Calidris minuta): 1 os., polslana laguna;
– Kvakač (Nycticorax nycticorax): 11 os., sladkovodni del;
– Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 1 os., sladkovodni del;
– Rjava čaplja (Ardea purpurea):1 os., sladkovodni del;
– Sivka (Aythya ferina): 5 os., sladkovodni del;
– Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 5 os., sladkovodni del;
– Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 5 os., sladkovodni del.

Siva gos (Anser anser), photo: Domen Stanič