Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 10. 11. 2023

Zanimiva opazovanja, 10. 11. 2023

V preteklih dneh smo med rednim spremljanjem stanja ptic, od zanimivejših vrst opazili jato brinovk, pribo, vijeglavko, 6 krokarjev, velikega srakoperja in številne prosnike. Selitev vodnih ptic še poteka saj k nam prihajajo številne race in pobrežniki, ki bodo tukaj prezimovali. Število lisk se krepi, saj smo jih ta teden prešteli čez 500. Obenem so v večernih urah v sladkovodnem delu rezervata prisotne velike jate škorcev na prenočišču (vsaj 3000 osebkov).

Sledi seznam z vsemi zanimivimi vrstami, ki smo jih opazili med 1. in 10. 11. 2023:

 • Siva gos (Anser anser): 21 os., bonifika
 • Konopnica (Mareca strepera): 8 os., laguna
 • Žličarica (Spatula clypeata): 54 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 94 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 69 os., laguna & bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 3 os., laguna
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 4 os., laguna
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 7 os., laguna
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 6 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os., bonifika & laguna
 • Priba (Vanellus vanellus): 1 os., bonifika
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 10 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 12 os., laguna & bonifika
 • Kozica (Gallinago gallinago): 4 os., laguna & bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 6 os., laguna & bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os., bonifika
 • Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 2 os., laguna
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 5 os., bonifika
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 1 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 16 os., bonifika
 • Brinovka (Turdus pilaris): 6 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Plašica (Remiz pendulinus): 3 os., bonifika
 • Rdečegčavi kraljiček (Regulus ignicapilla): 1 os., bonifika
 • Veliki srakoper (Lanius excubitor): 1 os., bonifika
 • Škorec (Sturnus vulgaris): 3000 os., bonifika
 • Krokar (Corvus corax): 6 os., bonifika
 • Grilček (Serinus serinus): 1 os., bonifika
 • Čižek (Spinus spinus): 4 os., bonifika
 • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes): 4 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 14 os., bonifika
 • Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os., laguna
Brinovka, foto: Igor BrajnikBrinovka, foto: Igor Brajnik