Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 7. januar 2014

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 7. januar 2014

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v  Škocjanskem zatoku, opravljenega v četrtek, 7. januar 2014:

  • Konopnica (Anas strepera): 2 os. (Bonifika, 3. opazovalnica)
  • Žvižgavka (Anas penelope):  64 os. (Laguna in Bonifika, 2. opaz.)
  • Sivka (Aythya ferina): 10 os. (bonifika – 3. Opazovalnica in jezerce)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 5 os. (Bonifika – 3. opaz., jezerce)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 7 os. (Bonifika, Ara, jezerce)
  • Sivi galeb (Larus canus): 1 os. (Bonifika)

 

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 62 os.
Kreheljc (Anas crecca): 224 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 6 os.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 14 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 34 os.
Velika bela čaplja (Egretta alba): 1 os.

Skobec (Accipiter nisus): 2 os.
Kanja (Buteo buteo): 1 os.

Liska (Fulica atra): 690 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 7 os.)
Veliki škurh (Numenius arquata): 16 os.

Vodomec (Alcedo atthis): 5 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 7 os.
Svilnica (Cettia cetti): 8 os.

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 5 os

Siva pevka (Prunella modularis): 6 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 3 os.
Trstni strnad (Emeberiza schoeniclus): 2 os.

Vremenske razmere med popisom: oblačno, brezveterje, 10° C

Aythya fuligula, foto: Domen Stanič