Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 6. april 2017

Tedenski monitoring ptic – 6. april 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v četrtek, 6. aprila. 2017, je bilo opaženih 59 različnih vrst ptic oziroma 830 osebkov.

Najštevilčnejši vrsti sta bili liska (Fulica atra) z 102 osebki in mlakarica (Anas platyrhynchos) z 58 osebki ter kreheljc (Anas crecca) z 50 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

 • Polojnik (Himantopus himantopus): 20 os. (Bonifika+laguna)
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 7 os. (laguna)
 • Črnorepi kljunač (Limosa limosa): 2 os. (Bonifika)
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 6 os. (Bonifika)
 • Črni martinec (Tringa erythropus): 2 os. (laguna)
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 16 os. (laguna)
 • Togotnik (Philomachus pugnax): 14 os. (Bonifika)
 •  

 • Grahasta tukalica (Porzana porzana): 1 os. (Bonifika)
 •  

 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 2 os. (Bonifika)
 • Sivka (Aythya ferina): 8 os. (Bonifika)
 •  

 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os. (samica, Bonifika)
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 25 os. (Bonifika)
 • Mestna lastovka (Delichon urbica): 1 os. (Bonifika)
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os. (Bonifika) – 1. letos
 • Repnik (Carduelis cannabina): 1 os. (Bonifika)
 •  

 • Bobnarica (Bottaurus stellaris): 1 os. (Bonifika) – opazovana 7.4.2017
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os. (Bonifika) – opazovana 7.4.2017

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 24 os.
Reglja ( Anas querquedula ): 15 os.
Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 4 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 6 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 23 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 5 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 33 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 6 os.

Kozica (Gallinago gallinago): 2 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 3 os.
Svilnica (Cettia cetti): 7os.

Rumena pastirica (Motacilla flava): 20 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 2 os.
Travniška cipa (Anthus pratensis): 3 os.
Drevesna cipa (Anthus trivialis): 1 os.

Vreme: jasno, Temperatura: 18° C, Veter: rahel veter

Navadne čigre, foto: Igor Brajnik