Domov > Novice > Ponovno je objavljen razpis za izvedbo objektov v NR Škocjanski zatok

Ponovno je objavljen razpis za izvedbo objektov v NR Škocjanski zatok

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 28.5.2014 ponovno objavilo javni razpis za izvedbo objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1163 in na portalu javnih naročil pod številko JN6035/2014 – http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=346278.

Rok, do katerega ministrstvo sprejema vprašanja ponudnikov, je 20.6.2014 do 12. ure, rok za oddajo ponudb pa 1.7.2014 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska c. 22, Ljubljana, v sejni sobi 410, IV. nad., dne 01. 07. 2014 s pričetkom ob 13.00 uri.