Domov > Novice > Potrjen letni program dela in finančni načrt NR Škocjanski zatok za leto 2022

Potrjen letni program dela in finančni načrt NR Škocjanski zatok za leto 2022

18. februarja 2022 je bil na 26. redni seji Odbora, ki ga sestavlja pet članov (dve predstavnici Mestne občine Koper, po ena predstavnica Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda RS za varstvo narave ter predstavnik Direkcije RS za vode) potrjen letni program dela in finančni načrt NR Škocjanski zatok za leto 2022. V programu dela so predstavljene glavne naloge, ki se bodo v okviru Škocjanskega zatoka izvajale v navedenem letu in so potrebne, da se uresničujejo varstveni in izvedbeni cilji upravljanja rezervata, opredeljeni v krovnem dokumentu, to je Načrt upravljanja NRŠZ za obdobje 2015-2024. Posamezne naloge oz. aktivnosti so predstavljene z opisom, obdobjem izvajanja, finančnim okvirom in viri financiranja. Največja pozornost upravljalca bo, tako kot že predhodna leta, tudi v letu 2022 namenjena izvajanju varstvenih ciljev rezervata, to je ohranitev polslanih in sladkovodnih habitatnih tipov in habitatov ptic, ki tu gnezdijo, prezimujejo in se ustavljajo ob selitvah, ter habitatov drugih avtohtonih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

Photo: Bojana Lipej