Domov > Novice > Nova zaposlitev

Nova zaposlitev

Delovno mesto: Poslovni sekretar – receptor (m/ž)

Kratek opis glavnih delovnih nalog: sprejem, usmerjanje ter informiranje obiskovalcev Naravnega rezervata Škocjanski zatok v centru za obiskovalce; prodaja blaga, storitev in drugih produktov naravnega rezervata v baru in trgovini; izvajanje naročil blaga in spremljanje zalog; razvoj in trženje ponudbe za obiskovalce; priprava in izdelava informativnih, promocijskih in drugih materialov, gradiv in pripomočkov.

Kraj zaposlitve: DOPPS-NR Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper in občasno na terenu in v drugih pisarnah DOPPS
Trajanje zaposlitve: določen čas, s pričetkom v marcu 2018 do 30.11.2018
Delo poteka tudi ob praznikih in koncih tedna, lahko izmensko delo.

Zahteve, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati:

  1. Zahtevana izobrazba: najmanj 1. stopnja bolonjskega študija s področja gostinstva in turizma (npr. dipl. organizator(ka) turizma (UN)) oziroma višješolski program s tega področja (npr. organizator(ka) poslovanja v gostinstvu in turizmu) ali alternativne izobrazbe:
    a. v kolikor kandidat razpolaga z vsemi spodaj naštetimi dodatnimi znanji: najmanj 1. stopnja bolonjskega študija naravoslovne smeri s poklici, kot so npr. dipl. (varstveni) biolog (UN), dipl. ekolog naravovarstvenik (UN)
    b. v kolikor kandidat razpolaga z vsemi spodaj naštetimi dodatnimi znanji in hkrati presega minimalne zahtevane delovne izkušnje: srednješolska izobrazba smeri gostinstva in turizma s poklicno maturo ali izobrazba s splošno maturo.
  2. Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto redne zaposlitve na področju dela / ali 3 leta na področju dela kot prostovoljec, študent ali honorarni sodelavec
  3. Zahtevana dodatna znanja: aktivno znanje angleškega in italijanskega jezika, izpit B kategorije, delo v strežbi

Zbiranje vlog: pri izboru bomo upoštevali vse vloge, oddane do vključno 21.3.2018 po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si.
Vloga mora vsebovati življenjepis kandidata (Europass) z dokazili o izpolnjevanju zahtev, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati, ki so v preteklosti s prostovoljnim delom sodelovali pri upravljanju NR Škocjanski zatok ali pri drugih prostovoljnih projektih in aktivnostih DOPPS ter se udeleževali izobraževanj, povezanih z NR Škocjanski zatok (interpretacija, nadzor).

Nova zaposlitev – poslovni sekretar, receptor (PDF)