Domov > Novice > 50 močvirskih sklednic!

50 močvirskih sklednic!

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok obeležujemo prav posebno okroglo številko, in sicer 50 močvirskih sklednic (Emys orbicularis). V okviru spremljanja stanja močvirske sklednice smo od 15. julija 2019 do začetka avgusta 2020 ujeli, izmerili in označili kar 50 osebkov. Po končanih meritvha smo jih izpustili na mestu ulova. Spremljanje stanja populacije je pomembno za učinkovito upravljanje območja in varovanje te ogrožene in zaščitene prebivalke Škocjanskega zatoka.

Močvirska sklednica je dolgoživa vrsta, ki se nahaja na vrhu prehranjevalnega spleta, zato je dober pokazatelj (bioindikator) stanja okolja. Zmanjšanje ali celo izginotje populacije pomeni velike spremembe v ekosistemu in kaže na to, da je ogrožen tudi obstoj drugih vrst ter ne nazadnje zdravje človeka. S spremljanjem stanja in prehrane močvirske sklednice lahko ugotovimo značilnosti vodnega okolja kot je na primer onesnaženost vode. V spodnjem videu je prikazano, kako to poteka v pokrajini Camargue, na izlivu reke Rone v Franciji. Zbirka podatkov inštituta Tour du Valat je ena izmed večjih, saj stanje populacij močvirske sklednice spremljajo že od leta 1976. Z metodo lova in ponovnega ulova so od leta 1997 označili že več kot 1.400 želv in zabeležili najmanj 10.000 opazovanj. V zadnjih treh letih so več kot sto želvam odvzeli vzorce krvi, da bi ugotovili katere strupene in druge onesnažujoče snovi prinaša reka Rona, ki teče skozi številna industrijska mesta in intenzivno obdelane kmetijske površine. Za enkrat še nimajo vseh rezultatov, so pa do sedaj ugotovili prisotnost težkih kovin in astronomske količine tako pesticidov kot repelentov za odganjanje mrčesa.

Na spodnji povezavi pa si lahko pogledate tudi video o močvirski sklednici na to temo.
– > Video