Domov > Projekti > Zaključeni projekti > ADRIAWET 2000 > Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti so razdeljene na šest vsebinskih sklopov, in sicer:

  1. Koordinacija in upravljanje projekta, ki ga izvajajo delovne skupine pri vodilnem in projektnih partnerji ter Upravni in Znanstveni Odbor projekta.
  2. Program za monitoring in ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki bo temeljil na skupnih metodah, orodjih in protokolih za izvedbo monitoringa živega sveta na projektnih območjih, po sami izvedbi pa bo sledila tudi priprava spletnega portala za predstavitev podatkov javnosti.
  3. Skupni program za celovito in trajnostno upravljanje vključenih zavarovanih območij, ki bo temeljil na analizi razvojnih priložnosti na območjih ter na opredelitvi in organizaciji skupnih modelov naprednega upravljanja območij ter njihovega trajnostnega razvoja.
  4. Izobraževanje, ozaveščanje in skupna promocija bodo temeljili na pripravi in izvedbi skupnega izobraževalnega programa na podlagi vsebinsko raznolike in bogate tematike vključenih območij Natura 2000, izdelavi didaktičnih materialov ter razstav in interpretacije.
  5. Nove vzorce lokalnega sodelovanje za trajnostni razvoj območij Natura 2000 bo partnerstvo razvijalo skozi promocijo socialnih in okoljskih določil v javni upravi, v lokalnih podjetjih ter s širitvijo uporabe obnovljivih virov energije na vključenih območjih.
  6. Komunikacija bo potekala po komunikacijskem načrtu in bo usmerjena predvsem  na strateško in operativno komunikacijo z institucijami, primerno pa bo usmerjena tudi na splošno javnost. Rezultati, doseženi s komunikacijskim načrtom, bodo pregledani in ocenjeni.