Domov > Projekti > Zaključeni projekti > IMPRECO > Cilji in ozadje

Cilji in ozadje

Glavni izzivi novega projekta IMPRECO so povezani z ohranjanjem ekosistemskih storitev s krepitvijo potencialov zavarovanih območij na področju biotske pestrosti in ohranjanja ekosistemov s pomočjo transnacionalnega sodelovanja. Projekt je financiran iz EU sredstev v okviru programa Interreg V-B Adrion 2014-2020, slovenski partner pa je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki v projektu sodeluje z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok kot projektnim območjem.

Človeški in naravni pritiski spodkopavajo viabilnost ekosistemov in njihovo sposobnost za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev za lokalno prebivalstvo. Skupni izziv projekta je na eni strani ohranjati, povečevati oziroma obnavljati ekosisteme in njihove funkcije ter jih na drugi strani vključevati v lokalne razvojne načrte. Projekt naslavlja te skupne izzive skozi ekosistemske storitve, a z inovativnim pristopom: z združevanjem prizadevanj na lokalnem nivoju, ki zahteva vključevanje upravljavcev, javnih ustanov, civilne družbe, akademskega sektorja, gospodarstva, hkrati pa z izmenjavo izkušenj na mednarodnem nivoju, saj so ekosistemi medsebojno povezani in soodvisni, pritiski nanje pa presegajo lokalni nivo.

V projektu sodeluje sedem partnerjev iz petih držav, in sicer je vodilni partner Občina Štarancan s projektnim območjem Deželni naravni rezervat na izlivu Soče, projektni partnerji pa so poleg DOPPS-a še Deželna Agencija Veneto Agricoltura in Univerza v Salentu iz Italije; Regija Kreta iz Grčije; Nacionalni razvojni sklad iz Albanije ter dalmatinska Regionalna agencija »Morje in kras« s Hrvaške.