Domov > Projekti > Zaključeni projekti > NATURA PRIMORSKE > Cilji in ozadje

Cilji in ozadje

Cilj projekta je bil prispevati k uspešnemu dolgoročnemu varstvu območij Natura 2000 in drugih območij naravnih vrednot v upravičenih regijah in s tem tudi k celovitemu trajnostnemu razvoju čezmejnega območja. Projekt je bil namenjen oblikovanju primerov dobre prakse pri povezovanju ohranjanja narave z usmerjanjem trajnostnega razvoja podeželja in iskanjem novih razvojnih možnosti z razvojem tržnih strategij. K varstvu Nature 2000 smo po strokovni plati pripomogli z izdelavo upravljalskih smernic za varovane vrste ptic, podprte z nekaterimi nujno potrebnimi raziskavami vrst in habitatov ter vzpostavitvijo mreže skrbnikov območij. S promocijskimi in izobraževalnimi aktivnostmi ter interpretacijo smo naravne vrednote in biotsko raznovrstnost območij Natura 2000 približali ciljnim skupinam, prispevali k dvigu zavesti in odgovornejšemu odnosu do narave.