Domov > Projekti > Zaključeni projekti > IMPRECO > DELEŽNIKI

DELEŽNIKI

Projekt IMPRECO temelji na vključevanju deležnikov iz vseh sfer družbe, predvsem javnih ustanov, civilne družbe, akademskega sektorja in gospodarstva, v načrtovanje in izvedbo ukrepov, s katerimi zagotavljamo doseganje projektnih ciljev na vključenih zavarovanih območjih, v Sloveniji torej v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (v nadaljevanju tudi: NRŠZ). Cilji projekta so na eni strani usmerjeni v ohranjanje, povečevanje oziroma obnavljanje ekosistemov in njihovih funkcij, na drugi pa v njihovo vključevanje v lokalne razvojne načrte in projekte. Projekt naslavlja te skupne izzive skozi ekosistemske storitve, a z inovativnim pristopom: z združevanjem prizadevanj na lokalnem nivoju, ki zahteva sodelovanje upravljavcev zavarovanih območij narave in njihovih deležnikov, hkrati pa z izmenjavo izkušenj na mednarodnem nivoju med sedmimi projektnimi partnerji, saj so ekosistemi medsebojno povezani in soodvisni, pritiski nanje pa presegajo lokalni nivo.

Deležniki NRŠZ se v projekt lahko vključujejo predvsem s sodelovanjem:
– v skupni delovni skupini, v okviru katere bodo skupaj s predstavniki upravljavca naravnega rezervata (DOPPS) na okvirno šestih delovnih sestankih, načrtovanih v letu 2019, spremljali in usmerjali izvedbo pilotnih aktivnosti za izboljšanje stanja ekosistemov in ekosistemskih storitev NRŠZ, analizirali in ovrednotili primere dobrih praks ter sodelovali pri pregledu in potrditvi obeh najpomembnejših končnih mednarodnih dokumentov projekta – Ukrepov za ekosisteme in Strategije za ekosisteme;
– na strokovnih ekskurzijah na ostala projektna območja v okviru projekta IMPRECO, pri čemer je naloga deležnikov pomagati pri zbiranju podatkov z drugih območij in pripravi analize prednosti in slabosti, sistema upravljanja posameznega območja, ukrepov za ohranjanje biodiverzitete in ekosistemov ter njihovih storitev, ki nam bo v pomoč pri nadaljnjem upravljanju vseh vključenih zavarovanih območij narave.