Domov > Projekti > Zaključeni projekti > IMPRECO > MONITORINGI

MONITORINGI

Popisi izbranih ciljnih vrst v NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK

V okviru projekta IMPRECO v sodelovanju s prostovoljci potekajo poenostavljeni popisi 7 ciljnih vrst, in sicer:
– 2 vrsti ptic: navadna čigra (Sterna hirundo) in polojnik (Himantopus himantopus),
– 2 vrsti plazilcev: primorska kuščarica (Podarcis sicula) in močvirska sklednica (Emys orbicularis),
– 2 vrsti dvoživk: zelena rega (Hyla arborea) in navadni pupek (Lissotriton vulgaris),
– 1 vrsta žuželke: nočni metulj cinobrasti medvedek (Tyria jacobaea).

Izvedbo poenostavljenih popisov opravljajo prostovoljci, ki so se udeležili teoretičnega (13.2.) in praktičnega usposavljanja (27.3. ter 6.4.) za popise izbranih vrst NR Škocjanski zatok.

Izbrali smo vrste, ki so ogrožene na različnih nivojih (Natura 200 vrste, vrste z rdečih seznamov itd.) in take, ki se jih tudi nepoznavalci/neizkušeni hitro naučijo prepoznavati. Popis ni zahteven, lahko ga opravimo že med hitrim obiskom Škocjanskega zatoka. Velikokrat obiskovalci med sprehodom po učni poti Škocjanskega zatoka lahko opazijo vrste (njihovo vedenje ipd.), ki jih mi zaposleni med 1x tedenskimi ali 1x mesečnimi popisi žal ne moremo videti.

S svojimi opazovanji bodo vsi sodelujoči dopolnili podatke, pridobljene s strokovnimi popisi in tako prispevali k boljšemu poznavanju izbranih vrst na območju naravnega rezervata. Hkrati nam bodo pomagali tudi pri ozaveščanju ostalih obiskovalcev in posledično k varstvu našega največjega bogastva – narave.

BI SE NAM RADI PRIDRUŽILI?
Že z enim srečanjem in našimi napotki se lahko pridružite popisovalcem in tako tudi vi prispevate koristne podatke ter nam pomagate varovati naše živalske in rastlinske vrste.
Za dodatne informacije in vključitev v mrežo popisovalcev kontaktirajte Bio Rakar, projektno odgovorno osebo za področje komunikacije: bia.rakar@dopps.si, 031-269-811

MATERIALI ZA POPISOVALCE:

Obrazec za poenostavljene popise izbranih ciljnih vrst (PDF).

Polojnik, foto: Igor Brajnik
Navadna čigra, foto: Igor Brajnik
Primorska kuščarica, foto: Mirko Kastelic
Močvirska sklednica, foto: Tomaž Mihelič
Zelena rega, foto: Mirko Kastelic
Navadni pupek, foto: Aleš Marsič

 

Cinobrasti medvedek, foto: Slavko Polak
Gosenica cinobrastega medvedka, foto: Mirko Kastelic