Domov > Projekti > Projekti v teku > ReCo

ReCo

ReCo – Obnova degradiranih ekosistemov vzdolž evropskega zelenega pasu v srednji Evropi za izboljšanje biotske raznovrstnosti in ekološke povezanosti, ID projekta CE0100098

Evropski zeleni pas je edinstveno ekološko omrežje in živa spominska pokrajina, ki se je razvila vzdolž nekdanje železne zavese. Na poti po vsej Evropi so dragoceni habitati in pomembna zavarovana območja nanizani skupaj, zaradi česar je evropski zeleni pas pomembna os za evropsko zeleno infrastrukturo.

V projektu »ReCo«, ki ga financira Evropska unija v okviru programa Interreg Srednja Evropa, 12 partnerjev iz šestih držav sodeluje pri obnovi ekosistemov za izboljšanje ekološke povezanosti kot temelja biotske raznovrstnosti.

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026
Partnerji: Bavarian Branch of Friends of the Earth Germany DE (vodilni partner), Hof country branch of Friends of the Earth Germany DE, DOPPS SI, Ametyst NGO CZ, Green Federation »GAIA« PL, Municipality of Staranzano IT, Thayatal National Park AT, University of Vienna AT, Silva Tarouca Research Institute of Landscape and Horticulture CZ, Poslovno podporni center Kranj (BSC Kranj) SI, Podyji National Park Administration CZ, Ministry of the Environment of the Czech Republic CZ

Vrednost projekta (skupna vrednost): 2.820.000,00 EUR (od tega 80 % evropskih sredstev ESRR), slovenski delež (DOPPS): 35.915,60 EUR

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg srednja Evropa (CENTRAL EUROPE) 2021-2027
Spletna stran projekta: www.interreg-central.eu/projects/reco

 

ReCo – Restoring degraded ecosystems along the European Green Belt in Central Europe to improve biodiversity and ecological connectivity – project ID CE0100098

The European Green Belt is a unique ecological network and living memorial landscape that developed along the former Iron Curtain. Along its course across Europe, valuable habitats and important protected areas are strung together, making the European Green Belt an important axis for the European Green Infrastructure.

In the project “ReCo”, funded by the European Union in the Interreg CENTRAL EUROPE Programme, 12 partners from six countries work together on the restoration of ecosystems to enhance ecological connectivity as a foundation for biodiversity.

Duration: 03/23 – 02/26
Partners: Bavarian Branch of Friends of the Earth Germany DE (vodilni partner), Hof country branch of Friends of the Earth Germany DE, DOPPS SI, Ametyst NGO CZ, Green Federation »GAIA« PL, Municipality of Staranzano IT, Thayatal National Park AT, University of Vienna AT, Silva Tarouca Research Institute of Landscape and Horticulture CZ, Poslovno podporni center Kranj (BSC Kranj) SI, Podyji National Park Administration CZ, Ministry of the Environment of the Czech Republic CZ

Project Budget: 2.820.000,00 EUR
ERDF Funding: 2.256.319,20 EUR

This project is supported by the Interreg CENTRAL Europe Programme with co-financing from the European Regional Development Fund.
Web site: www.interreg-central.eu/projects/reco