Domov > Projekti > Zaključeni projekti > IMPRECO > DELEŽNIKI > Strokovne ekskurzije

Strokovne ekskurzije

4. strokovna ekskurzija: Hrvaška (Pakleni otoki pri Hvaru)

VABILO

Spoštovani deležniki Naravnega rezervata Škocjanski zatok,

na podlagi večletnega sodelovanja z DOPPS pri upravljanju Naravnega rezervata Škocjanski zatok vas vabimo, da se udeležite strokovne ekskurzije na Hrvaško z namenom podpore projektnemu partnerju DOPPS pri zbiranju in analizi podatkov, potrebnih za določitev in prenos dobrih praks upravljanja ekosistemov in ekosistemskih storitev v okviru projekta IMPRECO.

Četrta strokovna ekskurzija v okviru projekta IMPRECO bo potekala 26. septembra 2019 na hrvaškem projektnem območju projekta Impreco – Paklenih otokih pri Hvaru.

V okviru projekta je na četrti strokovni ekskurziji predvidena udeležba dveh deležnikov (M/Ž) DOPPS – Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Na podlagi določil projekta jima bo DOPPS povrnil dejanske stroške poti, namestitve in prehrane, v kolikor ta ne bo organizirana s strani gostujočega partnerja ADF. Nakup vozovnic ter rezervacijo prenočišč opravi vsak deležnik sam in krije vse stroške poti do obračuna stroškov po povratku in oddaji poročila o poti z vso dokumentacijo in dokazili, na podlagi česar DOPPS udeležencu povrne vse upravičene stroške. Celotni program ekskurzije poteka v angleškem jeziku, zato je za udeležbo nujno dobro znanje angleščine. Podrobnejši pogoji prijave in sodelovanja so priloženi (dokument: Study Visit ToR).

Prijavite se lahko do vključno 13. septembra 2019, s tem da nam pošljete izpolnjen »obrazec s pogoji sodelovanja«, življenjepis in motivacijsko pismo (skladno s ToR) po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si. Prijava je možna do zasedbe mest, pri prijavi pa imajo prednost deležniki, ki se niso udeležili še nobene ekskurzije v okviru projekta. Dva predstavnika iste organizacije lahko sodelujeta v primeru, da s strani drugih ni interesa. V kolikor bosta mesti zapolnjeni pred razpisanim datumom, vas bomo o tem obvestili.

Za dodatna vprašanja nas prosim kontaktirajte na številko 05 626 0370. Prisrčno vabljeni!

Pogoji prijave in sodelovanja (Study Visit ToR; PDF)
Vabilo na strokovno ekskurzijo na Hrvaško (PDF)
Obrazec za prijavo s pogoji sodelovanja (Strokovna ekskurzija na Hrvaško, september 2019)

POROČILO Z EKSKURZIJE

Arhipelag Pakleni otoki, ki je hrvaško zavarovano območje v okviru projekta IMPRECO, sestoji iz 19 otokov, poraščenih z gosto sredozemsko vegetacijo. Na strokovni ekskurziji 26. septembra 2019 smo obiskali največji otok Sv. Klement, potem ko smo si s čolna ogledali še nekatere druge otoke.

Upravljavec otočja je partner projekta IMPRECO (PP5) – Javna ustanova More i krš, ki pri upravljanju aktivno sodeluje z drugimi deležniki, predvsem s področja gozdarstva in turizma. V zalivu na severni strani otoka so nam najprej predstavili rastišče pozejdonke, ki ga na celotnem otočju najbolj ogroža prekomerno in nepravilno sidranje jadrnic in čolnov, zato že načrtujejo sistem eko privezov in večji nadzor med turistično sezono, s katerim bi izboljšali stanje, saj so pritiski kapitala veliki, pravne podlage za ohranjanje ogrožene narave pa šibke. Predstavili so nam tudi kopenske habitate na območju, kjer prevladujeta predvsem makija in gozdovi alepskega bora (Pinus halepensis), ter stara selišča in tradicionalne načine preživetja izvornih prebivalcev otočja. Po poti smo se odpravili do zaliva Vinogradišće, kjer smo si ogledali še nekatere turistične kapacitete na otoku (namestitve, restavracije, umetniške iniciative) in se od tam vrnili na Hvar.

Neprimerno zasidrana jadrnica na otoku Sv. Klementa. Foto: Nataša Šalaja

IMPRECO partnerji spoznavajo ogroženost pozejdonke na otočju. Foto: Nataša Šalaja

 

——

3. strokovna ekskurzija: Albanija

VABILO

Spoštovani deležniki Naravnega rezervata Škocjanski zatok,

na podlagi večletnega sodelovanja z DOPPS pri upravljanju Naravnega rezervata Škocjanski zatok vas vabimo, da se udeležite strokovne ekskurzije v Albanijo z namenom podpore projektnemu partnerju DOPPS pri zbiranju in analizi podatkov, potrebnih za določitev in prenos dobrih praks upravljanja ekosistemov in ekosistemskih storitev v okviru projekta IMPRECO.

Tretja strokovna ekskurzija v okviru projekta IMPRECO bo potekala 23. maja 2019 na albanskem projektnem območju projekta Impreco – Skadarskem jezeru.

V okviru projekta je na tretji strokovni ekskurziji predvidena udeležba dveh deležnikov (M/Ž) DOPPS – Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Na podlagi določil projekta jima bo DOPPS povrnil dejanske stroške poti, namestitve in prehrane, v kolikor ta ne bo organizirana s strani gostujočega partnerja ADF. Nakup vozovnic ter rezervacijo prenočišč opravi vsak deležnik sam in krije vse stroške poti do obračuna stroškov po povratku in oddaji poročila o poti z vso dokumentacijo in dokazili, na podlagi česar DOPPS udeležencu povrne vse upravičene stroške. Celotni program ekskurzije poteka v angleškem jeziku, zato je za udeležbo nujno dobro znanje angleščine. Podrobnejši pogoji prijave in sodelovanja so priloženi (dokument: Study Visit ToR).

Prijavite se lahko do 14. maja 2019, s tem da nam pošljete izpolnjen »obrazec s pogoji sodelovanja«, življenjepis in motivacijsko pismo (skladno s ToR) po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si. Prijava je možna do zasedbe mest, pri prijavi pa imajo prednost deležniki, ki se niso udeležili še nobene ekskurzije v okviru projekta. Dva predstavnika iste organizacije lahko sodelujeta v primeru, da s strani drugih ni interesa. V kolikor bosta mesti zapolnjeni pred razpisanim datumom, vas bomo o tem obvestili.

Za dodatna vprašanja nas prosim kontaktirajte na številko 05 626 0370. Prisrčno vabljeni!

Study Visit ToR (PDF)
Vabilo na strokovno ekskurzijo v Albanijo (PDF)
Obrazec za prijavo s pogoji sodelovanja (Strokovna ekskurzija v Albanijo, maj 2019)

POROČILO Z EKSKURZIJE

V okviru projekta IMPRECO (INTERREG ADRION) je bila maja organizirana tretja strokovna ekskurzija in srečanje projektnih partnerjev v Albaniji. Dva dneva, 21. in 22. maja, sta bila namenjena projektnim sestankom, zadnji dan, 23. maja, pa je potekala celodnevna strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo albanskega projektnega območja – Skadarsko jezero. Delovni sestanki so bili namenjeni pregledu vseh projektnih aktivnosti (komunikacija, izobraževanje, pilotne aktivnosti, monitoringi, …..) in doseženih rezultatov kot tudi pripravi časovnice za nadaljnje delo. Ogled albanskega projektnega območja, ki je sledil delovnim sestankom, je udeležencem ekskurzije omogočil poglobljeno razumevanje upravljanja tega območja in se je pričel z uvodnim nagovorom župana mesta Skadar, ki je na kratko ampak zelo nazorno predstavil njihovo delo in ideje za bodoči razvoj mesta z širšo okolico. Sledil je ogled nasadov žajblja (Salvia officinalis), ki se na tem območju zaradi pretežno kamnite in za stroje težje dostopne podlage še vedno obira ročno in se do izvoza v ZDA skladišči v velikih prostorih, ki so istočasno tudi sušilnice. V neposredni bližini nasadov žajblja je svoj vir prihodka našel tudi lokalni pridelovalec medu. Njegovi panji z razgledom na Skadarsko jezero, se nahajajo v neposredni bližini Črnogorske meje; po jezeru namreč poteka meja med dvema državama, 1/3 jezera se nahaja v Albaniji, večji del pa v Črni gori. Po pokušini medu je sledil še ogled nove čistilne naprave, prve od mnogih, ki jih nameravajo izgraditi v bližini jezera in tako zmanjšati negativni vpliv neurejenih fekalnih in meteornih izpustov v Skadarsko jezero.

Ogled območja se je zaključil pri domačinki, ki že vrsto let ročno (z lesenimi statvami) izdeluje različne izdelke iz lokalne ovčje volne, največ tepihe. S predanostjo, vnemo in željo, da se kraj ne bi demografsko izumrl, je gospa pridobila sredstva za nakup novih statev in svoje prijateljice naučila, te že skoraj izgubljene obrti. Marljive domačinke imajo vedno več naročil za volnene izdelke in tako pomagajo preživljati svoje družine, ki so bile prej skoraj izključno odvisne samo od ribolova.

Lokalni pridelovalci medu v bližini Skadarskega jezera, foto: Bia Rakar

Sestanek v Tirani, foto: Bia Rakar

——

2. strokovna ekskurzija: Grčija

VABILO

Spoštovani deležniki Naravnega rezervata Škocjanski zatok,
v okviru projekta Impreco, ki ga skupaj s partnerji iz Italije, Grčije, Hrvaške in Albanije uresničujemo v okviru programa Interreg Adrion v letih 2018-19, vas vabimo na 2. strokovno ekskurzijo, ki bo potekala zadnje dni septembra 2018 na Kreti, nanjo pa lahko sprejmemo dva predstavnika deležnikov NR Škocjanski zatok in jima pokrijemo stroške poti, namestitve in prehrane med strokovno ekskurzijo (potovanje na Kreto 26.9., strokovna ekskurzija 27.-.28.9. in povratek v Slovenijo 29.9.). V prilogi je dostopno vabilo z vsebinskimi pojasnili o projektu in strokovni ekskurziji skupaj obrazcem za prijavo s pogoji sodelovanja.

Vloga deležnikov na teh ekskurzijah je projektnim partnerjem – upravljavcem zavarovanih območij narave – pomagati pri zbiranju podatkov z drugih območij in pripravi analize prednosti in slabosti, sistema upravljanja posameznega območja, ukrepov za ohranjanje biodiverzitete in ekosistemov ter njihovih storitev, ki nam bo v pomoč pri nadaljnjem upravljanju vseh vključenih območij, torej v Sloveniji Naravnega rezervata Škocjanski zatok.
Prijave v obliki podpisanega izpolnjenega obrazca v prilogi (v skenirani obliki) sprejemamo do vključno 7.9.2018 po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si. Vašo ustreznost za udeležbo na strokovni ekskurziji bomo preverili še na podlagi podatkov iz vašega življenjepisa (priporočljivo v Europass obliki) in motivacijskega pisma, ki ju v slovenskem ali angleškem jeziku dostavite do 12.10.2018. Podrobnejša navodila vam bomo poslali po prejemu vaše prijave.
Za dodatna vprašanja nas prosim kontaktirajte na številko 05 626 0370. Prisrčno vabljeni!
Obrazec za prijavo s pogoji sodelovanja na drugi strokovni ekskurziji (PDF)
Vabilo deležnikom na 2. strokovno ekskurzijo (PDF)

POROČILO Z EKSKURZIJE

Grški partner (Regija Kreta-Region of Crete) je organiziral 3 dnevno srečanje, ki je vključevalo 2. projektni sestanek in strokovno ekskurzijo ter potekalo od 26. do 28. septembra 2018 na Kreti. V sredo 26. septembra, je potekal celodnevni partnerski sestanek projekta IMPRECO, na katerem smo bili seznanjeni z napredkom projektnih aktivnosti in določili nove termine za nadaljnje delo. Naslednji dan, 27. septembra, je grški partner organiziral celodnevno strokovno ekskurzijo, na kateri sta se nam pridružili tudi naši lokalni deležnici. Ekskurzija, na kateri smo spoznali grško projektno območje (NEEC – North-Eastern Edge of Crete, Naravni park Sitia) se je začela z uvodnim pozdravom in predstavitvijo parka na sedežu v mestu Sitia, kjer smo si ogledali tudi folklorni muzej in pojedli kosilo. Sledil je ogled antičnega najdišča imenovanega Ithanos in gozda, ki ga sestavlja sestoj enedmične kretske palme (Vai Palm forest). Gozd se nahaja tik ob morju, kjer je tudi zelo obiskana peščena plaža, območje nudi številne ekosistemske storitve in je med turisti zelo priljubljeno. V petek, 28. septembra 2018, smo v dopoldanskih urah v okviru strokovne ekskurzije obiskali samostan Toplou, v lasti katerega je velik del zemljišč znotraj projektnega območja. Imeli smo voden ogled samostana, vinske kleti in oljarne, ki sodeluje z lokalnimi oljkarji.

Uvodni sestanek projektnih partnerjev na Kreti, foto: Bojana Lipej

Kreta – ogled antičnega najdišča imenovanega Ithanos, foto: Bojana Lipej

——

1. strokovna ekskurzija: Italija in Slovenija

VABILO
Spoštovani deležniki Naravnega rezervata Škocjanski zatok,

Na podlagi večletnega sodelovanja z DOPPS pri upravljanju Naravnega rezervata Škocjanski zatok vas vabimo, da se udeležite 1. strokovne ekskurzije na eno ali vsa spodaj našteta območja z namenom podpore projektnemu partnerju DOPPS pri zbiranju in analizi podatkov, potrebnih za določitev in prenos dobrih praks upravljanja ekosistemov in ekosistemskih storitev v okviru projekta IMPRECO.

Prvi sklop strokovnih ekskurzij v okviru projekta IMPRECO bo potekal med 11. in 13. aprilom 2018, in sicer:
• sreda, 11. april 2018 – Deležni naravni rezervat ob izlivu Soče – Staranzano (GO – Italija)
• četrtek, 12. april 2018 – Naravni rezervat Škocjanski zatok – Koper (Slovenija)
• petek, 13. april 2018 – Naravni rezervat Bosco Nordio – Chioggia (Benečija, Italija)

Več o strokovni ekskurziji in o projektu lahko preberete v priloženem vabilu (pdf). Prijave zbiramo do 9.4.2018, v ta namen pa izpolnite in nam pošljite priloženi obrazec za prijavo s pogoji sodelovanja (pdf). Vašo ustreznost za udeležbo na strokovni ekskurziji bomo preverili še na podlagi podatkov iz vašega življenjepisa (priporočljivo v Europass obliki) in motivacijskega pisma. Podrobnejša navodila za pripravo slednjih vam bomo poslali po prejemu vaše prijave.

Za dodatna vprašanja nas prosim kontaktirajte na številko 05 626 0370. Prisrčno vabljeni!

POROČILO Z EKSKURZIJE

V sredo, 11. aprila 2018, smo se po uvodnem projektnem sestanku (Kick off meeting), ki je potekal v prostorih občine Štarancan, odpravili v Naravni deželni rezervat ob izlivu Soče, kjer nam je upravljavec najprej predstavil območje, upravljanje le-tega in favnistično ter botanično stanje, sledil je vodeni ogled naravnega rezervata. Naslednji dan smo si po porjektnih sestankih in predstavitvi Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ogledali še rezervat, njegovo živalstvo, rastlinstvo in življenjska okolja. Prvi sklop strokovnih ekskurzij smo zaključili v Italiji, in sicer v Naravnem rezervatu Bosco Nordio (Chioggia, Italija), kjer nas je sprejel upravljavec območja, ki nam je najprej predstavil območje in upravljanje rezervata, sledila je strokovna ekskurzija.

Predstavitev rezervata in njeghovo upravljanje, v Naravnem rezervatu Bosco Nordio

Naravni rezervat Bosco Nordio