Domov > Projekti > Zaključeni projekti > IMPRECO > PILOTNA AKCIJA

PILOTNA AKCIJA

Izboljšanje razumevanja in izkušenj obiskovalcev pri spoznavanju in doživljanju narave v NRŠZ ob izzivih, ki jih ima naravni rezervat v urbanem okolju

Celovita ureditev za javnost odprtega Naravnega rezervata Škocjanski zatok je bila zasnovana in izvedena tako, da obiskovanje prinaša čim manj motenj za živi svet. Jarki in zastiralni nasipi ob učnih poteh preprečujejo dostop na varovana življenjska okolja pa tudi vizualne motnje, dobro umeščena opazovališča in objekti z razglednimi terasami pa obiskovalcem ponujajo odličen razgled po okolici in obenem tudi pogled od blizu. Naši nadzorniki so kljub ureditvam, stalnemu nadzoru in opozorilom v zadnjih letih poročali o različnih neprimernih oblikah vedenja obiskovalcev, kot so vzpenjanje na nasipe, odmetavanje odpadkov, sprehajanje psov brez povodca ali na dolgem povodcu, rekreacija ob neprimernih urah, krmljenje pašnih živali in podobno. Tovrstno vedenje je povezano s pomanjkljivim razumevanjem funkcij in pravil vedenja v občutljivem okolju naravnega rezervata, kot tudi z navadami ljudi. Tudi razlika med naravnim rezervatom in mestnim parkom ni vsakomur poznana in nekateri obiskovalci v Škocjanskem zatoku pričakujejo ureditve in režime, ki veljajo v mestnem parku.

Zato smo se v okviru pilotne akcije projekta IMPRECO (INTERREG ADRION 2014–2020) odločili za testiranje novih upravljavskih ukrepov in pristopov za zmanjšanje pritiskov na ekosisteme in ekosistemske storitve Škocjanskega zatoka zaradi obiskovanja. Naš cilj je bil povečati razumevanje bistva naravnega rezervata pri obiskovalcih, njegove vloge kot vira številnih kulturnih ekosistemskih storitev, ki ljudem veliko pomenijo, obenem pa prinašajo določene vedenjske omejitve, ki se jih morajo naučiti razumeti in spoštovati. Pri tem smo se odločili tudi za spremembo komunikacije: zapletene in suhoparne člene iz zakonodaje smo prevedli v preprost ljudski jezik in zabavne ilustracije (ne)primernih vedenj ter jih ljudem približali na izobraževalnih tablah in v zgibanki. Delo smo podkrepili še z osebno interpretacijo pomembnih vsebin pri obiskovalcih – v prvih nekaj mesecih smo jih nagovorili več kot 250, do konca projekta pa je naš cilj 600 obiskovalcev.

Strip, foto: Bojana Lipej

Z DIDAKTIČNIMI IGRAMI IN PRIPOMOČKI DO BOLJŠIH IZKUŠENJ

Izboljšanje razumevanja gre z roko v roki z izboljšanjem izkušenj obiskovalcev pri obisku naravnega rezervata, zato smo si zamislili nekaj didaktičnih iger, kot sta igra spomin s ptičjimi pari in vrtljive kocke s prikazom razvojnih faz različnih živalskih skupin. Zelo zanimiva je igra skok v daljino, kjer se lahko preizkusite, če v tej disciplini preskočite dobre atlete iz živalskega sveta, kot so bolha, zelena rega, zajec in druge. Razvili smo tudi nekaj novih didaktičnih pripomočkov za delo z učenci in dijaki, na primer za umeščanje značilnih živali naravnega rezervata v življenjska okolja, prikaz prehranjevanja pobrežnikov ter rac in gosi, selitev ptic, ter maketi nastanka in obnove Škocjanskega zatoka. Slednji so dobri pripomočki tudi za slepe in slabovidne obiskovalce. S tablicami z imeni smo opremili najbolj značilne drevesne in grmovne vrste ob učni poti.

Skok v daljino, foto: Polonca Peterca

Novost projekta IMPRECO je tudi ta, da smo k usmerjanju in spremljanju izvedbe pilotnih aktivnosti za izboljšanje stanja ekosistemov in ekosistemskih storitev povabili lokalne deležnike najbolj pomembnih ekosistemskih storitev Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Prihajajo iz štirih najbolj pomembnih sektorjev družbe: javnih ustanov, civilne družbe, akademskega sektorja in gospodarstva ter se s predstavniki upravljavca združujejo v neformalno skupno delovno skupino. S tem sodelovalnim pristopom želimo upravljanje naravnega rezervata dolgoročno obogatiti z izkušnjami zainteresiranih deležnikov in ga tako še bolje povezati z lokalnim okoljem.

KRAJ ZA SPOZNAVANJE IN DOŽIVLJANJE NARAVE
… A TAKO, DA BO PRAV!

—– Zgibanka (PDF)