Domov > Projekti > Zaključeni projekti > Simarine-Natura

Simarine-Natura

Vzpostavitev morskih Natura 2000 območij za sredozemskega vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii v Sloveniji (SIMARINE-NATURA)
Finančni instrument Evropske skupnosti za okolje LIFE+

Trajanje projekta: 1.9.2011 – 31.5.2016
Partnerji: Ministrstvo za okolje in prostor, Krajinski park Strunjan
Sofinancerji: LIFE+(60%), Luka Koper d.d., Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Izola
Vrednost projekta: 474.458€

Cilj projekta je bil opredelitev novega mednarodno pomembnega območja za ptice (IBA) in območja Natura 2000 (SPA – posebno območje varstva) za sredozemskega vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii v slovenskem morju. Velik del projekta je bil posvečen raziskavam o razširjenosti, populacijskih gostotah, preletnih poteh in sezonski dinamiki te podvrste. Del projekta je bil namenjen pripravi strokovnih smernic za ravnanje z zaoljenimi pticami v primeru razlitij nafte v severnem Jadranu, s čimer se je projekt povezoval tudi s Škocjanskim zatokom.

Več na spletni strani projekta simarine-natura.ptice.si