Domov > Projekti > Zaključeni projekti > Ukrepi za prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb > Poročila

Poročila

Poročila za leto 2020

1. Vsebinsko poročilo o realizaciji zaključenih ukrepov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok v okviru Programa Sklada za podnebne spremembe v letu 2020
Pripravili: Borut Mozetič, Josip Otopal in Tina Kocjančič
Datum: marec 2021
🔗PDF poročila, datum zadnje spremembe 16.3.2021
______________
2. Tujerodne rastlinske vrste v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok in poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2020
Pripravili: Josip Otopal, Bia Rakar in Tina Kocjančič
Datum: januar 2021
🔗PDF poročila, datum zadnje spremembe 16.3.2021
______________
3. Izvedeni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivne tujerodne vrste želve popisane sklednice (Trachemys scripta) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok v letu 2020
Pripravila: Kim Leban
Datum: marec 2021
🔗PDF poročila, datum zadnje spremembe 16.3.2021
______________
4. Močvirska sklednica (Emys orbicularis) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
Pripravila: Kim Leban
Datum: marec 2021
🔗PDF poročila, datum zadnje spremembe 16.3.2021

——

Poročila za leto 2019

1. Izvedeni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivne tujerodne vrste želve popisane sklednice (Trachemys scripta) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok v letu 2019
Pripravila: Kim Ferjančič
Datum: marec 2020
Priporočeno citiranje: Ferjančič K., Mozetič B., Rakar B., Lipej B., Stavber D. 2020. Izvedeni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivne tujerodne vrste želve popisane sklednice (Trachemys scripta) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok v letu 2019 – Poročilo za leto 2019. DOPPS, Koper, 46 str.
🔗PDF poročila, datum zadnje spremembe 16.3.2021, **
______________
2. Močvirska sklednica (Emys orbicularis) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
Pripravila: Kim Ferjančič
Datum: marec 2020
Priporočeno citiranje: Ferjančič K., Rakar B., Stavber D. 2020. Močvirska sklednica (Emys orbicularis) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok – Poročilo za leto 2019. DOPPS, Koper, 31 str.
🔗PDF poročila, datum zadnje spremembe 16. 3. 2021, **
______________

**Do sedaj je bilo za invazivno tujerodno sladkovodno vrsto želve Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) v uporabi ime popisana sklednica, redkeje gizdava želva. Glede na znanstveno klasifikacijo to vrsto želve uvrščamo v razred plazilcev (Reptilia), red želv (Testudines), družino sklednic (Emydidae) in rod gizdavih želv (Trachemys). Ker ime popisana sklednica ni izpeljano iz rodovnega imena, je bilo s strani Herpetološkega društva predlagano ustreznejše ime, in sicer okrasna gizdavka (Lipovšek, 2019 v Trdoživ: Letnik VIII, Številka 1:21).

V obstoječem poročilu smo povzeli ime, ki se je do sedaj uporabljalo v strokovnih dokumentih. V vseh nadaljnjih objavah pa bomo za vrsto Trachemys scripta uporabljali novo predlagano ime – okrasna gizdavka. Imena podvrst pa ostajajo nespremenjena, in sicer rdečevratka za T. s. elegans, rumenovratka za T. s. scripta in tenesejeva rdečevratka za T. s. troostii.