Domov > Projekti > Zaključeni projekti > ADRIAWET 2000 > Cilji in ozadje

Cilji in ozadje

Štirje partnerji projekta Adriawet 2000 so odgovorni za upravljanje mokrišč na območjih NATURA 2000, pri čemer se spoprijemajo tudi z izzivi varstva biotske pestrosti kot priložnosti za trajnostni socialni in gospodarski razvoj. Predlagani projekt je namenjen zbiranju podatkov o biotski pestrosti, monitoringu in upravljanju znanstvenih podatkov na skupnem spletnem portalu, pripravi programov za celostno upravljanje mokrišč, skupnemu načrtovanju vsebin in aktivnosti s področja izobraževanja kot tudi kulturnega ozaveščanja ter razvoju modelov sodelovanja na lokalni ravni z vključevanjem novih udeležencev ob spodbujanju trajnostnega razvoja.