Domov > Ponudba > Vodeni ogledi > Programi za predšolske in šolske skupine

Programi za predšolske in šolske skupine

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok pripravljamo različne vzgojno-izobraževalne aktivnosti za vrtce, osnovne in srednje šole, fakultete ter druge izobraževalne ustanove. Vse aktivnosti potekajo lahko v prostorih Centra za obiskovalce (Sermin 50, Koper) ali na krožni učni poti (v dolžini 2,2 km) po sladkovodnem delu rezervata, kjer je 6 opazovališč in večnadstropna osrednja opazovalnica.

Vsi učenci dobijo raziskovalne beležnice ali delovne liste ter omejeno število daljnogledov in spektiv na brezplačno izposojo. V eni skupini je lahko največ 25 otrok/ učencev/ dijakov. V primeru, da je otrok/ učencev/ dijakov več, se jih razdeli v manjše skupine.

Plastificirani učni listi, foto: Bojana LipejPlastificirani učni listi, foto: Bojana Lipej

 

NARAVA JE ČUDOVIT IN ČAROBEN SVET

Primerno za otroke od 3 do 6 let.

Predšolski otroci s pomočjo igre na otroški in njim razumljiv način spoznavajo pestrost in bogastvo Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Za njih so pripravljene didaktične in zabavne otroške igrice, ki se izvajajo na sprehodu po krožni učni poti in predšolske otroke popeljejo v čaroben svet narave, poln različnih barv in oblik in zvokov.
 
Trajanje in cena programa:

  • 1,5 h = 3,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)
  • 2,0 h = 5,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)

Vsebino programa lahko prilagodimo izhodiščem naročnika v okviru možnosti Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Oprema: primerna obutev in oblačila, zaščita za sonce ter pijača.

ObiskovalciOpazovanje s spektivom, foto: Tadeja Oven

 

PUSTOLOVSKI IZLET PO ŠKOCJANSKEM ZATOKU

Primerno za starostno skupino od 6 do 8 let.

Učenci na igriv in poučen način odkrivajo in spoznavajo živo in neživo naravo Škocjanskega zatoka, njeno raznolikost, povezanost in spremenljivost. Spoznajo različna življenjska okolja (mlaka, močvirni travnik, trstičje in polslana laguna) ter rastline in živali, ki živijo v takšnih okoljih. Učenci ob začetku izobraževalne aktivnosti prejmejo raziskovalno beležnico, ki je pripravljena kot pobarvanka z značilnimi živalskimi vrstami Škocjanskega zatoka.
 
Trajanje in cena programa:

  • 1,5 h = 3,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)
  • 2,0 h = 5,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)

Vsebino programa lahko prilagodimo izhodiščem naročnika v okviru možnosti Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Oprema: primerna obutev in oblačila, zaščita za sonce ter pijača.

foto: Bojana LipejOtroci med opazovanjem žab v mlaki ob učni poti, foto: Bojana Lipej

 

OPAZUJEMO IN SPOZNAVAMO ŠKOCJANSKI ZATOK

Primerno za starostno skupino od 9 do 11 let.

Učencem se ob krožni interpretativni tabli pred Centrom za obiskovalce predstavi osnovne značilnosti Škocjanskega zatoka, sledi obhod po krožni učni poti, kjer učenci preko slušnega (oglašanje) in vidnega zaznavanja (opazovanje s pomočjo optičnih pripomočkov – daljnogled in spektiv) spoznavajo pestrost življenjskih okolij in rastlinskih ter živalskih vrst v rezervatu. Učenci prejmejo raziskovalno beležnico za beleženje podatkov o opaženih vrstah s pripravljalnimi vajami in nalogami.
 
Trajanje in cena programa:

  • 1,5 h = 3,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)
  • 2,0 h = 5,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)

Vsebino programa lahko prilagodimo izhodiščem naročnika v okviru možnosti Naravnega rezervata Škocjanski zatok.
Oprema: primerna obutev in oblačila, daljnogled (zaželeno), zaščita za sonce ter pijača.
 

RAZISKUJEMO ŠKOCJANSKI ZATOK

Primerno za starostno skupino od 12 do 15 let.

Ob krožni interpretativni tabli se učencem predstavi osnovne značilnosti Škocjanskega zatoka (lega, površina, varstveni režim, upravljanje), sledi terensko delo, kjer učenci spoznavajo in raziskujejo različna življenjska okolja (mlaka, sladkovodni močvirni travnik, trstičje, poloj, polslana laguna), rastlinske in živalske vrste, se seznanijo z osnovami ekologije, selitvami ptic, prehranjevalnimi verigami, problematiko varstva narave ter vplivom človeka na okolje. Učenci za terensko delo prejmejo raziskovalne beležnice oz. učne liste, s pomočjo katerih se naučijo pravilnega beleženja in obdelave terenskih podatkov.

 
Trajanje in cena programa:

  • 1,5 h = 3,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)
  • 2,0 h = 5,00 eur na udeleženca (z vključenim 22% DDV)

Vsebino programa lahko prilagodimo izhodiščem naročnika v okviru možnosti Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Oprema: primerna obutev in oblačila, daljnogled (zaželeno), zaščita za sonce ter pijača.