Domov > Ponudba > Cenik storitev

Cenik storitev

CENIK STORITEV V NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK
(v veljavi od 1. 3. 2023, zadnja dopolnitev 5. 2. 2024)

VODENI OGLEDI

Za obiskovalce NR Škocjanski zatok, ki želijo o rezervatu vedeti več in ga tudi bolje spoznati, smo pripravili več časovno različno trajajočih oblik vodenih ogledov, kateri so prilagojeni starosti, željam in zahtevnosti posameznih skupin. Ogledi so pripravljeni in vodeni s strani strokovnih delavcev upravljavca rezervata.

V skladu z Uredbo o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (U.L. RS št. 75/13 in 46/14 – ZON-C) je vodenje obvezno za skupine z več kot desetimi obiskovalci in za vse šolske skupine (oziroma vse formalne izobraževalne skupine ne glede na stopnjo, od vrtcev do podiplomskih študentov) ter vključuje spremljanje, usmerjanje in strokovno razlago. Vodenje skupin poteka po obvezni predhodni najavi (vsaj 7 dni) in rezervaciji termina, izvaja pa ga upravljavec rezervata za plačilo.

Vodeni ogledi potekajo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

CENIK VODENIH OGLEDOV ZA ŠOLSKE IN PREDŠOLSKE SKUPINE

1. Šolska in predšolska skupina nad 10 učencev

2. Šolska in predšolska skupina do 10 učencev

Doplačila:
– učni listi: 0,20 evra/ 4 strani, A4 format (DDV vključen)
– priprava in izvedba posebnega programa po naročilu: 20% dodatka na osnovno ceno
– vodenje ob nedeljah in praznikih: 20% dodatka na osnovno ceno
– vodenje v angleškem jeziku: 20% dodatka na osnovno ceno

Popusti:
– za šolske skupine: spremljevalci brezplačno
– za ostale skupine: vodnik oz. organizator brezplačno
– upokojenci in ranljive skupine: 10% popust

Odpoved (obvezno obvestilo na info@skocjanski-zatok.org):

Naročnik lahko napovedan ogled odpove najkasneje 2 delovna dneva pred izvedbo.
V nasprotnem primeru vam zaračunamo:
– 50% cene, če je ogled odpovedan na dan dogovorjenega termina
– 100%cene, če ogled ni bil odpovedan, skupina pa se ogleda ne udeleži

CENIK VODENIH OGLEDOV ZA ODRASLE IN DRUŽINE

1. Skupina nad 10 oseb

Za otroke (do 18. leta starosti) v skupini veljajo cene »Vodenih ogledov za predšolske in šolske skupine«.

2. Skupina do 10 oseb

Doplačila:
– vodenje ob nedeljah in praznikih: 20% dodatka na osnovno ceno
– vodenje v angleškem jeziku: 20% dodatka na osnovno ceno

Popusti:
– za ostale skupine: vodnik oz. organizator brezplačno
– upokojenci in ranljive skupine: 10% popust

Odpoved (obvezno obvestilo na info@skocjanski-zatok.org):

Naročnik lahko napovedan ogled odpove najkasneje 2 delovna dneva pred izvedbo.
V nasprotnem primeru vam zaračunamo:
– 50% cene, če je ogled odpovedan na dan dogovorjenega termina
– 100%cene, če ogled ni bil odpovedan, skupina pa se ogleda ne udeleži

SPREHODI S KAMARŠKIMI KONJI

Nudimo vam redne termine sprehodov s kamarškimi konji po učni poti NR Škocjanski zatok ali v maneži, za otroke in odrasle.

CENIK SPREHODOV S KONJI

 

NAJEM DVORANE

Dvorano v centru za obiskovalce NR Škocjanski zatok lahko zunanji uporabniki najamejo za izvedbo dogodkov in dejavnosti, skladnih s cilji naravnega rezervata. Dvorana ima kapaciteto do 60 sedišč in možnost pregraditve v dva prostora, ki se lahko uporabljata za ločeno skupinsko delo ali pa za program in pogostitev. Različne možnosti postavitve stolov in miz v dvorani so grafično prikazane na priloženih skicah.

Cena najema po spodnjem ceniku vključuje uporabo dvorane (ogrevana/ klimatizirana z možnostjo delne zatemnitve), ki jo za vas pripravimo glede na izbrano postavitev stolov in miz, ter uporabo osnovne tehnične opreme, ki vključuje: prenosni računalnik in projektor za projiciranje vsebin, platno, dva mikrofona (namizni in prenosni), ozvočenje in WIFI internetni dostop ter možnost parkiranja za osebne avtomobile (40 parkirnih mest, od tega 2 za invalide in 2 polnilnici za električna vozila), za tri avtobuse, 5 motornih koles in 15 koles. V ceno so vključene tudi osnovne tehnične nastavitve opreme, v kolikor pa je zahtevana dodatna asistenca tehnika, se ta obračuna po spodnjem ceniku. Možna je tudi uporaba interaktivne table z doplačilom po ceniku, prav tako je potrebno doplačilo za predpripravo dvorane s strani naročnika.

V okviru najema dvorane je treba upoštevati hišni red in urnik centra za obiskovalce. Postavljanje dodatnih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, poteka le ob soglasju in navzočnosti tehničnega osebja upravljavca. Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. V primeru poškodbe ali odtujitve si upravljavec pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v višini popravila ali nadomestila uničene opreme.

CENIK NAJEMA DVORANE

Cena najema po 18. uri, ob sobotah, nedeljah in praznikih je 20% višja od cene najema med delavnikom do 18. ure.

Odpoved (obvezno obvestilo na info@skocjanski-zatok.org):

Naročnik lahko najem odpove najkasneje 4 delovne dni pred izvedbo.
V nasprotnem primeru vam zaračunamo:
– 20% cene, če je najem odpovedan 2 delovna dneva pred izvedbo
– 50% cene, če je najem odpovedan na dan dogovorjenega termina
– 100% cene, če najem ni bil odpovedan, dogodek pa ni bil izveden

POGOSTITEV OB ODMORIH

Uporabnikom dvorane ob izvedbi dogodka ponujamo tudi pogostitev ob odmorih, ki vključuje različne kombinacije toplih napitkov, sokov in rogljičkov, ki jih spečemo za vas. Po dogovoru osnovne vrste pogostitev prilagodimo vašim željam.

Dodatna ponudba: v kolikor na vašem dogodku želite tudi kosilo za udeležence, vam tudi to zagotovimo v sodelovanju z kakovostnimi lokalnimi ponudniki cateringa.

VODEN OGLED ŠKOCJANSKEGA ZATOKA (ob najemu dvorane)

Organizatorjem in udeležencem dogodkov v našem centru nudimo tudi voden ogled po naravnem rezervatu, saj bo na ta način vaš dogodek še dodatno vsebinsko obogaten, udeleženci pa bodo odšli domov še bolj zadovoljni. V osnovni ponudbi je standardno vodenje, ki traja do 2 uri in na katerem se udeleženci sprehodijo po krožni učni poti, spoznajo glavne značilnosti naravnega rezervata, opazujejo ptice in druge živali oz. rastline ter si ogledajo razstave v centru in osrednji opazovalnici. Cena vodenja in popust sta odvisna od velikosti skupine, in sicer:

 

PARKIRIŠČE

Parkirišče pred centrom za obiskovalce je namenjeno le obiskovalcem Naravnega rezervata Škocjanski zatok v času odprtja rezervata. Obiskovalci rezervata imajo na voljo dvourno brezplačno uporabo parkirišča. Vsaka nadaljnja ura je plačljiva po spodaj objavljenem ceniku uporabe parkirišča. Plačilo parkirnine je možno ob izhodu iz parkirišča (brezstična plačilna kartica) in v centru za obiskovalce (gotovina ali plačilna kartica).

IZJEME
Uporaba parkirišča je brezplačna za udeležence vodenih ogledov, dogodkov v naravnem rezervatu, najemnike prostorov v centru za obiskovalce in invalide. Parkiranje avtobusov je možno le ob predhodni najavi in rezervaciji termina za vodeni ogled ali najem dvorane.

CENIK storitev v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, v veljavi od 1. 3. 2023, zadnja dopolnitev 25. 3. 2024 (PDF)