Domov > Ponudba > Dogodki > Pernati svet ptic

Pernati svet ptic

Vabimo vas, da se nam tudi v šolskem letu 2022/23 pridružite pri raziskovanju naravnih parkov Slovenije. Za vas tokrat pripravljamo zelo zanimive in poučne vsebine z naslovom PERNATI SVET PTIC NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE.

Slovenska zavarovana območja so zelo raznolika, zato bodo šolarji imeli možnost spoznavati barvit, slikovit, včasih tudi glasen ptičji svet.

Reševanje zabavnih in seveda poučnih nalog letošnjega kviza bo šolarje popeljalo med ptice. Spoznali bodo njihove življenjske prostore, načine prehranjevanja in gnezdenja, druge življenjske potrebe, posebnosti ptic, spoznali bodo nekatere vrste ptic, ki jih srečujemo redno in povsod, ter nekatere bolj skrite ali pa redke in ogrožene. Spoznali bodo, kako lahko tudi sami prispevajo k njihovemu varstvu in ohranjanju.

Aktivnost bo v obliki kviza potekala v treh sklopih, ki se bodo zvrstili od novembra 2022 do maja 2023 na spletni strani www.naravniparkislovenije.si pod rubriko Šolarji. (https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji).

Naloge so namenjene predvsem šolarjem 5. in 6. razredov. Mentorji lahko seveda po lastni presoji ponudijo aktivnost tudi mlajšim ali starejšim šolarjem. Vse, ki bodo uspešno rešili vse tri sklope nalog in z rešitvami odkrili skrito geslo, čakajo nagrade.

Pri kvizu sodelujejo naravni parki:
Triglavski narodni park, Kozjanski regijski park, Park Škocjanske jame, Notranjski regijski park, Krajinski park Debeli rtič, Krajinski park Goričko, Krajinski park Kolpa, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Logarska dolina, Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Krajinski park Radensko polje, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Naravni rezervat Škocjanski zatok.

Vabilo – Kviz naravni parki Slovenije (pdf)