Domov > Rezervat > Zaposleni

Zaposleni

"
Borut Mozetič
strokovni vodja
vodenje in izvedba nalog načrta upravljanja rezervata – nadzorna služba, monitoring, upravljanje habitatov, terensko ornitološko delo
📧 borut.mozetic@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70

 
 
 

"
Bojana Lipej
koordinatorica izobraževanja
izvajanje vodstvenih nalog na področjih obiskovanja, izobraževanja in komuniciranja s ciljnimi skupinami, delo s prostovoljci, monitoring
📧 bojana.lipej@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70

 
 
 

"
Tina Kocjančič
poslovna sekretarka, receptorka
delo z obiskovalci, prodaja, administrativna dela
📧 tina.kocjancic@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70
 
 
 
 

"
Aleš Marsič
naravovarstveni nadzornik
naravovarstveni nadzor, terenske aktivnosti upravljanja NRŠZ, delo z obiskovalci
📧 ales.marsic@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70

 
 
 
 
"
Katja Mihalič
receptorka, vodnica
delo z obiskovalci, prodaja, administrativna dela
📧 katja.mihalic@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70
 
 
 
 
 
"
Josip Otopal
botanik
habitatno urejanje, preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin
☎️ +386 (0)5 626 03 70
 
 
 
 

"
Bia Rakar
koordinatorica izobraževanja in stikov z javnostmi
izvedba izobraževalnih programov, delo z obiskovalci, stiki z javnostmi, monitoring
📧 bia.rakar@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70

 
 
 
 

"
Andreja Rožnik
receptorka
delo z obiskovalci
📧 andreja.roznik@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70

 
 
 
 
 
 

"
Daša Stavber
naravovarstvena nadzornica
naravovarstveni nadzor, koordinatorica aktivnosti s konji, delo z obiskovalci
📧 dasa.stavber@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70

 
 
 
 

"
Domen Stanič
varstveni ornitolog
strokovne študije, terensko ornitološko delo
📧 domen.stanic@dopps.si
☎️ +386 (0)5 626 03 70

 
 
 
 
 
——
Kamarški konji:
🐎 Rižana della Cona
🐴 Aco iz Škocjanskega zatoka /de Stagnon
🐴 Cvetko iz Škocjanskega zatoka /de Stagnon
🐎 Cabidoule (Cabi) de Gageron
🐴 Brin iz Škocjanskega zatoka /de Stagnon
🐴 Dren iz Škocjanskega zatoka /de Stagnon
🐎 Falisca della Cona
🐎 Barrio de Gageron
vzdrževanje močvirnih travnikov, prispevek k večji biotski pestrosti v rezervatu (tesno sodelovanje z govejimi skarabeji, kravjimi čapljami…), izvedba aktivnosti s konji v sodelovanju s koordinatorico

Podolsko govedo:
🐂 Primo (iz Potoka)
vzdrževajne močvirnih travnikov, prispevek k večji biotski pestrosti v rezervatu (tesno sodelovanje z govejimi skarabeji, kravjimi čapljami…)