Domov > Rezervat > Prekrškovni organ

Prekrškovni organ

Upravljavec Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije izvaja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok tudi nadzor nad izvrševanjem Zakona o ohranjanju narave, Uredbe o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, Uredbe o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024 in Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Naravovarstveni nadzorniki, ki so za to delo posebej usposobljeni, imajo pooblastilo, izdano na podlagi Zakona o ohranjanju narave in imajo predpisano izkaznico ter uniformo. Od kršitelja imajo pravico zahtevati in dobiti na vpogled javno listino, izrekati sankcije, kot so opozorila, globe, zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom.

Pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga:

  • Daša Stavber

Usposobljeni prostovoljni nadzornici za območje Naravnega rezervata Škocjanski zatok sta:

  • Katja Mihalič in
  • Bia Rakar