Domov > Obisk > Kodeks vedenja

Kodeks vedenja

Obiskovanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok je namenjeno spoznavanju in doživljanju narave. Da boste ob tem preživeli nepozabne trenutke, hkrati pa to omogočili tudi drugim obiskovalcem in prispevali k ohranjanju ugodnih razmer za živalske in rastlinske vrste, med obiskom upoštevajte pravila obiskovanja.

KAKO?
TIHO, MIRNO IN SPOŠTLJIVO

  • Ne povzročajte hrupa: ta moti živali in druge obiskovalce.
  • Odpadke odlagajte v zato namenjene koše v in ob centru za obiskovalce in nam jih pomagajte ločevati.
  • Pes vas v rezervatu lahko spremlja le na kratkem povodcu.
  • Hranjenje živali in vsak drug fizični stik s prostoživečimi in pašnimi živalmi ni dovoljen.
  • Upoštevajte varstveni režim, pogoje obiskovanja in varnostni načrt, ki jih najdete na spletni strani rezervata ter v centru za obiskovalce. V kolikor ste v dvomih, se obrnite na upravljavca.

KDAJ?
V ODPIRALNEM ČASU

Naravni rezervat obiščite le v času, ko je ta po urniku obiskovanja odprt. Rekreacija, kot sta npr. tek in nordijska hoja, je dovoljena le ob urah za rekreacijo.

KJE?
V OBJEKTIH IN NA UČNIH POTEH

Med obiskom se lahko zadržujete na učnih poteh, opazovališčih in objektih, namenjenih obiskovalcem: v centru za obiskovalce, osrednji opazovalnici in opazovalnem stolpu, izven teh površin in objektov pa zadrževanje ni dovoljeno.

Podrobnejša pravila obiskovanja.