Domov > Narava > Sladkovodna življenjska okolja > Močvirni travniki

Močvirni travniki

Močvirni travniki so travniki, ki so občasno ali stalno poplavljeni z vodo. Raztezajo se na južnem delu sladkovodnega močvirja na Bertoški bonifiki. Pticam nudijo primerno počivališče, zaradi obilja hrane, ki jo najdejo v mehki zemlji, pa predvsem pomembno prehranjevališče. Za nekatere vrste so šopi šašja in ločja tudi skrivališče pred plenilci.

Močvirni travniki so na selitveni poti dobrodošla postaja velikim škurhom (Numenius arquata), kozicam (Gallinago gallinago), togotnikom (Philomachus pugnax), črnorepim kljunačem (Limosa limosa), različnim vrstam martincev (Tringa spp.) in še mnogim drugim vrstam pobrežnikom.

Na obrobju močvirnih travnikov najdejo obilo hrane in zatočišče tudi majhni žužkojedi sesalci, kot so rovke (Crocidura sp.), krt (Talpa europaea) ali beloprsi jež (Erinaceus concolor). V Škocjanskem zatoku živi tudi etruščanska rovka (Suncus etruscus), najmanjši evropski sesalec, vendar je njen način življenja zelo skrit in jo zato težko opazimo.

Tukaj najdemo tudi ozkega vrtenca (Vertigo angustior), majhnega kopenskega polža s komaj 1,8 milimetra dolgo hišico. Od sorodnih vrst tega rodu se ozki vrtenec loči po levosučno zaviti hišici in po življenjskem prostoru. Najdemo ga v mahu in stelji na zamočvirjenih travnikih ter v pasu obrežne vegetacije. V Škocjanskem zatoku je vrsta pogosta in splošno razširjena ob sladkovodnih jarkih in na močvirnih travnikih.

Photo: Borut Mozetič
Photo: Lovrenc Lipej
Photo: Slavko Polak