Domov > Narava > Živali > Sesalci

Sesalci

Od večjih sesalcev v Škocjanskem zatoku živijo:

 1. poljski zajec (Lepus europaeus)
 2. beloprsi jež (Erinaceus concolor)
 3. nutrija (Myocastor coypus) – neavtohtona vrsta
 4. lisica (Vulpes vulpes)
 5. srna (Capreolus capreolus)
 6. jazbec (Meles meles)

Od malih sesalcev pa so prisotni naslednji (najdeni v izbljuvkih pegaste sove):

 1. navadna belonoga miš (Apodemus sylvaticus)
 2. dimasta miš (Apodemus agrarius)
 3. pritlikava miš (Micromys minutus)
 4. črna podgana (Rattus rattus)
 5. siva podgana (Rattus norvegicus)
 6. vrtna rovka (Crocidura suaveolens)
 7. poljska rovka (Crocidura leucodon)
 8. etruščanska rovka (Suncus etruscus)
Navadni lisiciNavadni lisici, foto: Igor Brajnik

NnutrijaNutrija, foto: Mirko Kastelic
Poljski zajecPoljski zajec, foto: Borut Mozetič