Domov > Narava > Živali > Dvoživke

Dvoživke

Med trstičjem in ostalim vodnimi rastlinjem lahko pozoren obiskovalec najprej opazi žabo debeloglavko (Rana ridibunda), najpogostejšo vrsto dvoživke v Škocjanskem zatoku. Poleg nje se v rezervatu pojavljajo še zelena krastača (Bufo viridis), navadna krastača (Bufo bufo), rosnica (Rana dalmatina) in zelena rega (Hyla arborea).

Debeloglavka (Rana ridibunda) spada v skupino zelenih žab, za katere je značilno, da vse življenje preživijo v vodi ali v njeni neposredni bližini, kjer se razmnožujejo, prehranjujejo in prezimujejo. V obdobju parjenja se samci smejoče oglašajo s pomočjo parnih zvočnih mehurjev, ki se izvihata ob kotičkih ust in tako privabljajo samice.

DebeloglavkaPhoto: Mirko Kastelic

Zelena krastača (Bufo viridis) je termofilna in evrihalina vrsta, kar pomeni, da sodi med vrste, ki se prilagajajo različni slanosti. Pojavlja se tako v sladkovodnih kot tudi brakičnih vodah Škocjanskega zatoka.

Zelena krastačaPhoto: Igor Brajnik