Domov > Ptice > Zimski gosti

Zimski gosti

V to skupino sodijo negnezdeče vrste, ki se v naravnem rezervatu najštevilčnejše pojavljajo v zimskem času (od sredine novembra do sredine februarja). To so predvsem vrste, ki praviloma gnezdijo severno od naših krajev. Med zimske goste uvrščamo 41 vrst ptic, opaženih v Škocjanskem zatoku.

Mala gos, foto: Borut Mozetič

Bobnarica, foto: Borut Mozetič

Žvižgavki, foto: Kajetan Kravos

Žličarka, foto: Kajetan Kravos

Seznam zimskih gostov:

 1. rdečegrli slapnik (Gavia stellata)
 2. pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus)
 3. bobnarica (Botaurus stellaris)
 4. njivska gos (Anser fabalis)
 5. beločela gos (Anser albifrons)
 6. mala gos (Anser erythropus)
 7. rdečevrata gos (Branta ruficollis)
 8. žvižgavka (Anas penelope)
 9. konopnica (Anas strepera)
 10. raca žličarica (Anas clypeata)
 11. kreheljc (Anas crecca)
 12. čopasta črnica (Aythya fuligula)
 13. zvonec (Bucephala clangula)
 14. mali žagar (Mergellus albellus)
 15. pepelasti lunj (Circus cyaneus)
 16. mali sokol (Falco columbarius)
 17. žerjav (Grus grus)
 18. sloka (Scolopax rusticola)
 19. puklež (Lymnocryptes minimus)
 20. sivi galeb (Larus canus)
 21. kričava čigra (Sterna sandvicensis)
 22. močvirska uharica (Asio flammeus)
 23. mala uharica (Asio otus)
 24. vodomec (Alcedo atthis)
 25. poljski škrjanec (Alauda arvensis)
 26. vriskarica (Anthus spinoletta)
 27. travniška cipa (Anthus pratensis)
 28. stržek (Troglodytes troglodytes)
 29. siva pevka (Prunella modularis)
 30. taščica (Erithacus rubecula)
 31. šmarnica (Phoenicurus ochruros)
 32. brinovka (Turdus pilaris)
 33. carar (Turdus viscivorus)
 34. rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus)
 35. brkata sinica (Panurus biarmicus)
 36. menišček (Parus ater)
 37. veliki srakoper (Lanius excubitor)
 38. travniški vrabec (Passer hispaniolensis)
 39. pinoža (Fringilla monrifringilla)
 40. rumeni strnad (Emberiza citrinella)
 41. trstni strnad (Emberiza schoeniclus)