Domov > Ptice > Preletni gosti

Preletni gosti

Preletni gosti so negnezdeče vrste, ki na obravnavanem območju prezimujejo le izjemoma ali v manjšem številu. V veliko večjem številu se pojavljajo v času spomladanske (od sredine februarja do sredine maja) in jesenske selitve (od sredine julija do sredine novembra). Spomladi se ptice iz južnih krajev, kjer so prezimovale, vračajo v svoja gnezdišča, jeseni, po končani gnezditvi, pa se ponovno vračajo proti jugu. Med preletne vrste uvrščamo 85 vrst ptic, opazovanih v Škocjanskem zatoku v zadnjem desetletju.

Rjava čaplja, foto: Kajetan Kravos

Močvirski martinec, foto: Kajetan Kravos

Seznam preletnih gostov:

 1. črnovrati ponirek(Podiceps nigricollis)
 2. rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena)
 3. kvakač (Nycticorax nycticorax)
 4. kravja čaplja (Bubulcus ibis)
 5. rjava čaplja (Ardea purpurea)
 6. bela štorklja (Ciconia ciconia)
 7. črna štorklja (Ciconia nigra)
 8. žličarka (Platalea leucorodia)
 9. plevica (Plegadis falcinellus)
 10. dolgorepa raca (Anas acuta)
 11. kostanjevka (Aythya nyroca)
 12. rjavi škarnik (Milvus milvus)
 13. belorepec (Haliaeetus albicilla)
 14. kačar (Circaetus gallicus)
 15. rjavi lunj (Circus aeruginosus)
 16. močvirski lunj (Circus pygargus)
 17. škrjančar (Falco subbuteo)
 18. rdečenoga postovka (Falco vespertinus)
 19. prepelica (Coturnix coturnix)
 20. grahasta tukalica (Porzana porzana)
 21. mala tukalica (Porzana parva)
 22. sabljarka (Recurvirostra avosetta)
 23. komatni deževnik (Charadrius hiaticula)
 24. zlata prosenka (Pluvialis apricaria)
 25. črna prosenka (Pluvialis squatarola)
 26. peščenec (Calidris alba)
 27. veliki prodnik (Calidris canutus)
 28. srpokljuni prodnik (Calidris ferruginea)
 29. spremenljivi prodnik (Calidris alpina)
 30. mali prodnik (Calidris minuta)
 31. Temminckov prodnik (Calidris temminckii)
 32. togotnik (Philomachus pugnax)
 33. mali škurh (Numenius phaeopus)
 34. črnorepi kljunač (Limosa limosa)
 35. progastorepi kljunač (Limosa lapponica)
 36. črni martinec (Tringa erythropus)
 37. jezerski martinec (Tringa stagnatilis)
 38. močvirski martinec (Tringa glareola)
 39. pikasti martinec (Tringa ochropus)
 40. čoketa (Gallinago media)
 41. črnonoga čigra (Gelochelidon nilotica)
 42. črna čigra (Chlidonias niger)
 43. beloperuta čigra (Chlidonias leucopterus)
 44. belolična čigra (Chlidonias hybridus)
 45. grivar (Columba palumbus)
 46. duplar (Columba oenas)
 47. kukavica (Cuculus canorus)
 48. podhujka (Caprimulgus europaeus)
 49. planinski hudournik (Tachymarptis melba)
 50. čebelar (Merops apiaster)
 51. smrdokavra (Upupa epops)
 52. hribski škrjanec (Lullula arborea)
 53. breguljka (Riparia riparia)
 54. rdeča lastovka (Hirundo daurica)
 55. drevesna cipa (Anthus trivialis)
 56. veliki slavec (Luscinia luscinia)
 57. modra taščica (Luscinia svecica)
 58. pogorelček (Phoenicurus phoenicurus)
 59. repaljščica (Saxicola rubetra)
 60. kupčar (Oenanthe oenanthe)
 61. vinski drozg (Turdus iliacus)
 62. cikovt (Turdus philomelos)
 63. kobiličar (Locustella naevia)
 64. trstni cvrčalec (Locustella luscinioides)
 65. tamariskovka (Acrocephalus melanopogon )
 66. rumeni vrtnik (Hippolais icterina)
 67. mlinarček (Sylvia curruca)
 68. vrtna penica (Sylvia borin)
 69. rjava penica (Sylvia communis)
 70. pisana penica (Sylvia nisoria)
 71. taščična penica (Sylvia cantillans)
 72. žametna penica (Sylvia melanocephala)
 73. severni kovaček (Phylloscopus trochilus)
 74. grmovščica (Phylloscopus sibilatrix)
 75. rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapillus)
 76. črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca)
 77. belovrati muhar (Ficedula albicollis)
 78. kobilar (Oriolus oriolus)
 79. črnočeli srakoper (Lanius minor)
 80. rjavoglavi srakoper (Lanius senator)
 81. čižek (Carduelis spinus)
 82. krivokljun (Loxia curvirostra)
 83. črnoglavi strnad (Emberiza melanocephala)