Domov > Ptice > Celoletni gosti

Celoletni gosti

Med celoletne goste prištevamo negnezdeče vrste, ki se na območju naravnega rezervata Škocjanski zatok zadržujejo vse leto. Takih vrst je bilo v zadnjem desetletju 21.

Photo: admin
Mala bela čaplja, foto: Kajetan Kravos

Mali martinec, foto: Mirko Kastelic

Siva čaplja, foto: Kajetan Kravos

[/media-credit] Zelenonogi martinec, foto: Kajetan Kravos

Seznam celoletnih gostov:

 1. mala bela čaplja Egretta garzetta
 2. velika bela čaplja Egretta alba
 3. siva čaplja Ardea cinerea
 4. postovka Falco tinnunculus
 5. sokol selec Falco peregrinus
 6. veliki škurh Numenius arquata
 7. rečni galeb Chroicocephalus ridibundus
 8. prosnik Saxicola torquata
 9. vrbji kovaček Phylloscopus collybita
 10. plašica Remiz pendulinus
 11. dlesk Coccothraustes coccothraustes
 12. veliki strnad Miliaria calandra
 13. kormoran Phalacrocorax carbo
 14. duplinska kozarka Tadorna tadorna
 15. kozica Gallinago gallinago
 16. zelenonogi martinec Tringa nebularia
 17. mali martinec Actitis hypoleucos
 18. črnoglavi galeb Ichthyaetus melanocephalus
 19. kavka Corvus monedula
 20. krokar Corvus corax
 21. priba Vanellus vanellus