Home > Notizie > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 21. september 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 21. september 2012

Danes smo na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku popisali 58 vrst ptic oziroma 853 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

 • Sivka (Aythya ferina)  – 4 osebki
 • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus) – 3 osebki
 • Škrjančar (Falco subbuteo) – 1 osebek
 • Mala tukalica (Porzana parva) – 1 osebek
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) – 3 osebki

 • Rjavi srakoper (Lanius collurio) – 1 osebek
 • Modra taščica (Luscinia svecica) – 1 osebek
 • Repaljščica (Saxicola rubetra) – 2 osebka
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis) – 4 osebki
 • Breguljka (Riparia riparia) – 30 osebkov


Ostala zanimiva opažanja:

 • Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) –3 osebki
 • Žvižgavka (Anas penelope) – 20 osebkov
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 2 osebka
 • Veliki škurh (Numenius arquata) – 3 osebki
 • Mokož (Rallus aquaticus) – 1 osebek
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 1 osebek
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 13 osebkov
 • Vodomec (Alcedo atthis) –4 osebki
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) – 2 osebka
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) – 2 osebka
 • Rumena pastirica (Motacilla flava) – 2 osebka
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea) – 2 osebka

Najštevilčnejše so bile liska (Fulica atra – 185 osebkov) in kreheljci (Anas crecca – 95 osebkov).