Home > Progetti > Progetti terminati > Natura Primorske > Rezultati in izdelki

Rezultati in izdelki

Rezultati projekta so predstavljeni po posameznih fazah:FAZA 1: Strokovne podlage in monitoring

V skladu s projektom smo izdelali metodologije za načrtovane popise ptic in jih izvedli. Popisa velikega skovika in čuka na Krasu smo zaposleni na projektu izvedli ob pomoči prostovoljcev, saj ju je bilo treba izvesti v eni noči (12.5.06 in 9.3.07).

V letu 2006 smo izvedli popis/ ekološko raziskavo vrtnega strnada in obdelali podatke popisov. V 2007 smo vnesli vse pridobljene podatke popisov, jih pregledali, obdelali in analizirali, do konca marca 2008 pa pripravili zaključna poročila o popisih čuka, velikega skovika in vrtnega strnada.

Izvedli smo raziskavo vpliva daljnovodov na številčnost velike uharice na Krasu in pašni poskus, obdelali vse zbrane podatke in do konca projekta pripravili poročilo.

S kmetijskimi svetovalci KGZ Nova Gorica smo v septembru 2006 izvedli 2 delavnici, od marca do decembra 2007 pa načrtovanih 5 predavanj za kmete. 30. maja 2008 smo izvedli še zaključno delavnico. 
Izdelali smo Upravljalske smernice za ptice suhih travnikov za 3 območja Natura 2000: Kras, Banjšice ter Trnovski gozd – južni rob in Nanos. Mreža skrbnikov območij Natura 2000 je ustanovljena (organizacija vodenja mreže, priročnik, redna koordinacija) in deluje na treh območjih Natura 2000.

Skupaj s partnerji smo pripravili, izdali in distribuirali priročnik za kmete in informativno zloženko za lokalno javnost.

FAZA 2: Interpretacija

Izvedli smo 3 izlete za slepe in slabovidne: 15. septembra 2006 smo 7 članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Kopra in 6 varovancev Zveze Sonček skupaj z društvom za varovanje okolja – Pangea popeljali na izlet v NR ob izlivu Soče. 28. junija 2007 pa smo za člane društva slepih in slabovidnih iz Novega Mesta organizirali izlet v NR Škocjanski izlet, ki se ga je udeležilo 23 slepih in slabovidnih z različnim ostankom vida ter njihovi spremljevalci. Skupno se je izleta udeležilo 51 ljudi. V okviru Eko tedna smo 17. oktobra 2007 izvedli izlet v NR Škocjanski zatok za člane društva slepih in slabovidnih iz Kopra.

Za člane društva slepih in slabovidnih iz Novega mesta pa smo 28. junija organizirali izlet v NR Škocjanski zatok. V okviru Eko tedna v Kopru smo 17. oktobra 2007 izvedli izlet za člane medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Kopra.

Poleg tega smo 16. maja 2007 z izbrano tolmačko izvedli tudi predavanje o Škocjanskem zatoku za člane Društva gluhih in naglušnih Koper. Izlet za gluhe in gluhoneme obiskovalce smo izvedli 11. oktobra 2007.

Skupaj z društvom slepih smo našli ustreznejšo tehnično rešitev za samostojno orientacijo slepih v rezervatu in jo izvedli s tlakovanjem preko učne poti do opazovališč ter tako slepim zagotovili samostojno orientacijo.

Pripravili smo preprosto interpretacijo za slepe o nastanku zatoka. Izdelali in postavili smo 11 kompletov stalnih znakov ter izdelali 20 zamenljivih interpretacijskih materialov za Škocjanski zatok. Opazovališča ob krožni učni poti smo opremili z dodatnimi 12 interpretacijskimi stalnimi znaki o pticah in habitatih naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Z informacijskimi tablami o pticah, ki so bile izdelane marca 2007, smo opremili Pliskino pot.

Izdali smo publikacijo o pticam prijaznem plezanju v stenah Kraškega roba v 4 jezikih ter spletno stran z aktualnimi informacijami za plezalce. Prizadevanja za ohranjanje ogroženih ptic v stenah Kraškega roba so prinesla uspeh, saj so v prvi polovici julija 2006 tudi iz nekaterih ogroženih gnezd poleteli mladiči velike uharice. Obnovili smo 5 gnezdilnih polic za ptice v stenah Kraškega roba.

FAZA 3: Izobraževanje

Projektne aktivnosti na tem področju smo začeli z interno izobraževalno delavnico s priznanim tujim strokovnjakom (mag. Barrie Cooper), ki je potekala od 14. do 19. maja 2006 v Kopru.

Kot svetovalno telo smo ustanovili projektni svet učiteljev ter v sodelovanju z njim izdelali izobraževalni program NRŠZ za šolsko leto 2006/07. Izobraževalni program smo za šolsko leto 2007/08 ustrezno dopolnili. Poleg tega smo pripravili ponudbo za izvedbo naravoslovnih dni za šole.

V času zimskih počitnic obalno-kraške regije je od 17. do 21. februarja 2007 potekal v NR Škocjanski zatok in njegovi okolici tabor mladih ornitologov.

Do konca projekta smo izvedli 55 naravoslovnih dni in organizirali 3 javne predstavitve mladih, kot je npr. javna predstavitev rezultatov likovne delavnice Ex-tempore, ki je potekala 22. marca 2007 v Škocjanskem zatoku.

Izdelali smo pet preprostih izobraževalnih pripomočkov, načrtovane priprave didaktičnih enot in učne materiale (učne liste). Oblikovali smo tudi spletno podstran z izobraževalnimi igricami za otroke, pripravili in na naravoslovnih dneh izvajali pa smo tudi nespletne izobraževalne igre.FAZA 4: Trženje in promocija

Prenovljeno spletno stran www.skocjanski-zatok.org smo objavili na spletu v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, kot tudi predstavitve na spletni strani PŠJ. Avgusta 2006 smo obiskali sejem BirdFair (pridobitev izkušenj).

Novembra 2006 je bilo izvedeno letno srečanje Adriawet na temo Izobraževanje, ki smo ga organizirali skupaj s Parkom Škocjanske jame. Letno srečanje partnerjev Adriawet za leto 2007 smo izvedli 25. januarja 2008 v NR Škocjanski zatok.

Partner PŠJ je izdelal panoje za predstavitev severno-jadranskih mokrišč v svojem informacijskem centru.

Decembra 2006 smo kupili stojala za publikacije partnerjev mreže „Adriawet“ in oblikovali Adriawet kotičke, katerih namen je vzajemna promocija severno-jadranskih mokrišč med partnerji, ki v okviru svojih kapacitet za obiskovalce promovirajo tudi druga območja s podobno tematiko.

Izdelali smo potujočo razstavo o območjih Natura 2000, ki je svoje potovanje začela na sejmu Narava zdravje v Ljubljani, na katerem smo skupaj s partnerji (RD Pliska, ZRSVN) predstavljali Natura 2000 območja in lokalne produkte. Z razstavo smo obiskali okoliška mesta vseh območij Natura 2000 v upravičeni regiji v Sloveniji: Lipico (Kras), Ajdovščino (Trnovski gozd), Koper (Škocjanski zatok), Novo Gorico (Banjščice), KP Sečoveljske soline, Trento (Julijske Alpe) in Kobarid (Kobariški Stol in Planja, Julijske Alpe).

Skrbeli smo za objave o zanimivih dogodkih projekta v medijih javnega obveščanja in reviji Svet ptic. Kot medijsko odmevni dogodek na območjih Natura 2000 smo organizirali Evropski dan opazovanja ptic (6-7.10.2007) in ga pospremili s potujočo tiskovno konferenco. Projekt smo predstavili tudi na tiskovni konferenci ob Eko tednu, ki je potekal v Kopru 15.10.2007.

Izdelali in distribuirali smo 3 plakate s predstavitvijo ptic najbolj pomembnih ali ogroženih habitatov v regiji: gozda, suhih kraških travnikov in mediteranskih mokrišč (v slovenski in dvojezični verziji: slovensko-italijansko) ter 3 razglednice z vrstami iz NR Škocjanski zatok. Publikacijo s pomenljivim naslovom »Lepota in bogastvo mokrišč v severovzhodnem Jadranu« smo izdali v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku ter jo premierno predstavili na sejmu Mediterre v Italiji, ki smo se ga udeležili ravno z namenom predstavitve mreže severno-jadranskih mokrišč. Izdelali smo strategijo trženja NR Škocjanski zatok in strategijo razvoja ornitološkega turizma na območjih Natura 2000 v zahodni Sloveniji za obdobje 2008 – 2013. Območja Natura 2000 in opazovanje ptic kot pomembno turistično priložnost smo predstavili turističnim delavcem na več predstavitvah. Poleg tega smo izdali še 2. dopolnjeno izdajo publikacije Življenje med nebom in zemljo v slovenskem jeziku, ter njen italijanski in angleški prevod.

Izdelke projekta si lahko ogledate v galeriji: 


  • Lepota in bogastvo mokrišč v severovzhodnem Jadranu: predstavitev mokrišč v severovzhodnem Jadranu z zaledjem – od Benečije do Sečoveljskih solin (v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku)
  • Življenje med nebom in zemljo: predstavitev območij Natura 2000 za ptice v Sloveniji
  • Suhi travniki, pašniki in ogrožene vrste ptic (plakat in priročnik za kmete)
  • Prezrti soplezalci: o tem, kar morajo plezalci upoštevati pri plezanju v stenah Kraškega roba, da s svojim početjem ne bi ogrožali ptic (v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku)