Domov > Novice > ZASADITEV rumenega blatnika

ZASADITEV rumenega blatnika

V petek, 2. septembra 2016, smo na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok zasadili 100 sadik rumenega blatnika (Nuphar luteum).

Ob gradnji infrastrukture za obisk smo v Škocjanskem zatoku naredili tri večje sladkovodne mlake: ob centru za obiskovalce, ob učni poti v bližini hleva in ob osrednji opazovalnici. Na slednjo se odpira tudi podvodni pogled iz kletnih prostorov opazovalnice. Brežine ob mlakah smo zadnjo jesen in zimo zasadili s sadikami črne jelše (Alnus glutinosa) in vrbovja (Salix sp.). Zasaditev je bila uspešna, mlake pa so se zarasle tudi s trstičjem. V letošnjem letu smo poskrbeli še za zasaditev z vodnim rastlinjem, in sicer z vrsto vodne lilije – rumenim blatnikom (Nuphar luteum), ki bo še dodatno popestril videz naravnega rezervata.

Ob posredovanju in prijazni pomoči predstavnikov Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) iz Kopra in Kočevja smo pridobili sto korenik rumenega blatnika iz struge reke Rinže v Kočevju, kjer je potekalo čiščenje in sanacija vodotoka. Korenike rumenega blatnika smo v začetku septembra 2016 zasadili v vseh treh omenjenih sladkovodnih mlakah.

Zasaditve vegetacije (rastlinskih vrst) v Škocjanskem zatoku so predvidene v Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok (2015-2024). Načrt zasaditve je v sodelovanju z ekipo NRŠZ pripravil botanik Josip Otopal.

Rumeni blatnik (Nuphar luteum) je vodna rastlina, trajnica, ki uspeva v stoječih in počasi tekočih sladkih vodah z blatnim ali muljastim dnom. Vrsta je uvrščena v rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk Slovenije v kategorijo ranljive vrste, saj ima premalo primernih habitatov. V Sloveniji je rumeni blatnik razširjen predvsem v Subpanonski regiji, kjer ga najdemo v številnih akumulacijskih jezerih, drugod po Sloveniji je relativno redka. Zanimivo je, da plodovi rumenega blatnika plavajo na vodi, ker imajo v notranjosti votlinice napolnjene z zrakom. V tem stadiju jih raznaša voda. Čez nekaj časa, ko zrak iz votlinic uide, plodovi potonejo na dno. (Vir: Kaj neki tu cveti?: v naravi cvetoče srednjeevropske zelnate kritosemenke/ D. Aichele, M. Golte-Bechtle, Kranj: Narava, 2004)

Rumeni blatnik, vir: Wikimedia Commons