Domov > Novice > Urejanje učne poti pod ankaransko vpadnico (pri Supernovi 2)

Urejanje učne poti pod ankaransko vpadnico (pri Supernovi 2)

Ker je bilo območje učne poti pod ankaransko vpadnico s površino okoli 1,5 ha pretekla leta izpostavljeno vandalizmu, vožnji z motornimi vozili in kolesi, odlaganju kosovnih in ostalih odpadkov, zadrževanju brezdomcev ter odvisnikov od prepovedanih drog, kar je vse v nasprotju s Pogoji obiskovanja in Programom varnega upravljanja v NR Škocjanski zatok, smo jeseni 2019 začeli z urejanjem učne poti, da bi le-ta dosegla svoj namen, to je spoznavanje in doživljanje narave ter izobraževanje in oddih obiskovalcev.

Na omenjeni učni poti smo zaposleni v NR Škocjanski zatok opravljali redne naravovarstvene obhode, ki pa žal niso bili dovolj, da bi preprečili neprimerno uporabo učne poti. Zaradi nepreglednosti opazovalne točke, je bil prostor večkrat zlorabljen za namene večernega popivanja, uživanja prepovedanih drog, opravljanja nujnih človeških potreb, poležavanja na nasipih, v nekaj primerih pa je prišlo tudi do uničenja tuje lastnine (grafiti in poškodovanje informativnih tabel).

Za rešitev omenjene problematike smo na DOPPS (upravljalec NR Škocjanski zatok) v sodelovanju s pristojnimi institucijami in MO Koper poiskali primerno rešitev, ki jo trenutno izvajamo. S prenovo bomo izvršili sledeče ukrepe:

  • z odstranitvijo vegetacije, z izjemo nekaterih večjih dreves, bo vzpostavljena večja travnata površina, ki bo omogočala boljšo preglednost nad učno potjo in s tem posledično zmanjšanje kršitev pogojev obiskovanja;
  • vzpostavljeno bo suho travišče s značilnimi submediteranskimi toploljubnimi rastlinskimi vrstami – tovrstni travniki so biotsko zelo pestri in poleg rastlin nudijo življenjski prostor številnim živalskim vrstam (hrošči, metulji, plazilci, ptice…), s čimer bomo še dodatno povečali biotsko pestrost naravnega rezervata;
  • nedovoljeno vzpenjanje na zastiralne nasipe bo preprečeno z zasaditvijo brnistre;
  • ob opazovališčih št. 13 in 12 bodo postavljene kamere za videonadzor;
  • na vstopnih točkah na učno pot bodo postavljene fizične prepreke za kolesarje, saj je obisk učne poti namenjen samo pešcem;
  • postavljene bodo dodatne informativne table s pravili obiskovanja NR Škocjanski zatok.

Ob tej priložnosti bi še enkrat radi opozorili, da je učna pot pod ankaransko vpadnico del zavarovanega območja, za katerega veljajo strožja pravila obiskovanja, kršitve pa se kaznujejo z globami. Pravila obiskovanja NR Škocjanski zatok so objavljena v Uredbi o NR Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 00728-28/2013), izpostavljamo pa nekatere najpogosteje kršene:

  • obiskovanje in zadrževanje obiskovalcev zunaj urnika obiskovanja in v času, ko živali potrebujejo mir, in na način, ki lahko poškoduje rastline in živali, je moteče za živali in druge obiskovalce,
  • obiskovanje, ki vključuje kurjenje ognja, šotorjenje, taborjenje ali prenočevanje v avtomobilu,
  • obiskovanje s psi in drugimi hišnimi živalmi, spuščenimi s povodca oziroma na dolgem povodcu, ki psom in drugimi hišnimi živalmi omogoča stik z živalmi neposredno ob učni poti,
  • vsakršno zadrževanje zunaj urejenih poti in druge infrastrukture za obisk (opazovalnice in opazovališča ter druga za obisk označena območja naravnega rezervata).

Upravljavec NR Škocjanskega zatoka si prizadeva, da bi se obiskovalci ob obisku počutili prijetno in varno.