Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 27. januar 2017

Tedenski monitoring ptic – 27. januar 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v petek, 27. januarja 2017, je bilo opaženih 48 različnih vrst ptic oziroma 1319 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 467 osebk, sledita ji rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 187 osebki in mlakarica (Anas platyrhynchos) z 152 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

  • Velika bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os. (Bonifika)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 6 os.
  • Konopnica (Anas strepera): 9 os. (Bonifika in laguna)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 12 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 7 os. (Bonifika + laguna)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 2 os. (Bonifika)
  • Sivi galeb (Larus canus): 12 os. (laguna)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 4 os.
Kreheljc (Anas crecca): 124 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 5 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 1 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 9 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 3 os.

Kavka (Corvus monedula): 5 os.

Svilnica (Cettia cetti): 5 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 7 os.
Brinovka (Turdus pilaris): 8 os.
Cikovt (Turdus philomelos): 1 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 4 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 2 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 10 os.

Vreme: jasno, Temperatura: -7° C, Veter: brezvetrje

Rečni galebi z obročkom, foto: Aleš MarsičRečni galeb z obročkom, foto: Aleš Marsič

Čopaste črnice, foto: Aleš MarsičČopaste črnice, foto: Aleš Marsič