Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 21. november 2013

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 21. november 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v  Škocjanskem zatoku, opravljenega v četrtek, 21. novembra 2013:

 • Brkata sinica (Panurus biarmicus): 2 os. (Bonifika, 4. opazovalnica)
 • Konopnica (Anas strepera): 2. os. samec in samica (Bonifika, 2. opazovalnica)
 • Žvižgavka (Anas penelope): 35 os. (Laguna)
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 1 os. (Laguna)

 • Sivka (Aythya ferina): 9 os. (Laguna in Bonifika – 3. opazovalnica)
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 2 os. (Bonifika-3. opaz. in jezerce)
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os. (Laguna)
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 6 os. (Bonifika – 1. in 3. opazovalnica)
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os. (Bonifika – 3. opazovalnica)
 • Mokož (Rallus aquaticus): 2 os. (Laguna in Bonifika)
 • Priba (Vanellus vanellus): 2 os. (Laguna)

 

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 75 os.
Kreheljc (Anas crecca): 243 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus): 5 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 13 os.
Velika bela čaplja (Egretta alba): 3 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 26 os.

Skobec (Accipiter nisus): 1 os.
Kragulj (Accipiter gentilis): 1 os.

Liska (Fulica atra): 631 os..
Pikasti martinec (Tringa ochropus):1 os. (laguna)
Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 17 os. (laguna, Bonifika)
Kozica (Gallinago gallinago): 2 os. (Bonifika)
Vodomec (Alcedo atthis): 12 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 2 os. ( Bonifika)
Svilnica (Cettia cetti): 14 os. (laguna, Bonifika)
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 4 os (laguna, Bonifika)
Siva pevka (Prunella modularis): 7 os.
Bela pastirica (Motacilla alba): 1 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 10 os.
Travniška cipa (Anthus pratensis): 2 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os (jezerce)
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 17 os.

Raca žličarka (Anas clypeata), foto: Bojan Škerjanc

Konopnica (Anas strepera), foto: Bojan Škerjanc

Bojanu Škerjancu se zahvaljujemo za fotografije.

Vabljeni k branju dveh morskih novičk!
http://ptice.si/simarine-natura/osem-naslednikov-arija-in-simeta/
http://ptice.si/simarine-natura/vranjek-ari-na-knjiznih-policah/