Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 16.12.2016

Tedenski monitoring ptic – 16.12.2016

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v ponedeljek, 12. decemrba 2016, je bilo opaženih 48 različnim vrstam ptic oziroma 1.318 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 502 osebki, sledil ji je kreheljc (Anas crecca) z 119 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

  • Siva gos (Anser anser): 2 os. (Bonifika)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 97 os.
  • Konopnica (Anas strepera): 4 os. (Bonifika)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 4 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 5 os. (Bonifika + laguna)
  • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 2 os. (Bonifika)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 2 os.
  • Sivi galeb (Larus canus): 1 os. (laguna)
  • Priba (Vanellus vanellus): 1 os. (laguna)

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 30 os.
Kreheljc (Anas crecca): 119 os.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 2 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 25 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 1 os.

Liska (Fulica atra): 502 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 19 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 7 os.

Vodomec (Alcedo atthis): 3 os.

Svilnica (Cettia cetti): 4 os.

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 1 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 8 os.

Plotni strnad (Emberiza cirlus): 2 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 7 os.

Vreme: jasno, Temperatura: 6° C, Veter: srednje močan (burja)

Vodomec (Alcedo atthis), foto: Mirko KastelicVodomec (Alcedo atthis), foto: Mirko Kastelic

Kos (Turdus merula), foto: Mirko KastelicKos (Turdus merula), foto: Mirko Kastelic

Mirku Kastelicu se zahvaljujemo za fotografiji.