Domov > Novice > Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 15. julij 2013

Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 15. julij 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitroinga ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v ponedeljek, 15. julija 2013:

Srpokljuni prodnik (Calidris ferruginea) – 1 osebek
Čapljica (Ixobrychus minutus) – 1 samica
Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 1 osebek
Raca žličarica (Anas clypeata) – 1 osebek
Mali deževnik (Charadrius dubius) – 21 osebkov

Ostala zanimiva opazovanja:
– Polojnik (Himantopus himantopus) – 14 osebkov
– Mali matinec (Actitis hypoleucos) – 14 osebkov
– Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 12 osebki
– Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 26 osebkov
– Navadna čigra (Sterna hirundo) – 21 osebkov
– Hudournik (Apus apus) – 4 osebki
– Rumena pastirica (Motacilla flava) –  2 osebka
– Svilnica (Cettia cetti) – 7 osebkov
– Rakar (Acrocephalus arundinaceus) – 3 osebki
– Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) – 20 osebkov
– Plašica (Remiz pendulinus) – 1 osebek

Zanimiva opazovanja 8. julija 2013:
Mala čigra (Sterna albifrons) – 1 osebek
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) –  1 osebek
Čapljica (Ixobrychus minutus) – 1 samec in 2 samici
Mali deževnik (Charadrius dubius) – 28 osebkov