Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 14. januar 2017

Tedenski monitoring ptic – 14. januar 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v petek, 14. januarja 2017, je bilo opaženih 45 različnih vrst ptic oziroma 1751 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 838 osebki, sledita ji rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 284 osebki in mlakarica (Anas platyrhynchos) z 141 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

  • Velika bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os. (Bonifika)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 23 os.
  • Konopnica (Anas strepera): 8 os. (Bonifika in laguna)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 2 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 3 os. (Bonifika + laguna)
  • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 5 os. (laguna)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 2 os. (Bonifika)
  • Sivi galeb (Larus canus): 2 os. (laguna)
  • Priba (Vanellus vanellus): 1 os. (Bonifika)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 47 os.
Kreheljc (Anas crecca): 65 os.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 3 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 18 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 7 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 9 os.
Mali martinec (Actitis hypoleucos): 1 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 9 os.
Kozica (Gallinago gallinago): 2 os.

Vodomec (Alcedo atthis): 3 os.

Svilnica (Cettia cetti): 1 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 1 os.

Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 2 os.
Vriskarica (Anthus spinoletta): 13 os.

Vreme: jasno, Temperatura: 4° C, Veter: brezvetrje