Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 8.12.2016

Tedenski monitoring ptic – 8.12.2016

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v četrtek, 8. decemrba 2016, je bilo opaženih 1.859 osebkov, pripadajočih 60 različnim vrstam ptic. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 571 osebki, sledil ji je kreheljc (Anas crecca) z 270 osebki. Presenetili sta nas dve beli štorklji (Cicogna cicogna), ki sta se zaradi ohladitve (nizkih temperatur in posledično nedostopne hrane) z nekaj zamude le napotili proti jugu, v toplejše kraje.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

 • Bela štorklja (Ciconia ciconia): 2 os. (Bonifika)
 • Siva gos (Anser anser): 4 os. (Bonifika)
 • Žvižgavka (Anas penelope): 72 os.
 • Konopnica (Anas strepera): 6 os. (Bonifika)
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 1 os. (Bonifika)
 • Sivka (Aythya ferina): 5 os. (Bonifika + laguna)
 • Mokož (Rallus aquaticus): 7 os.
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os. (laguna)
 • Sivi galeb (Larus canus): 2 os. (laguna)
 • Kozica (Gallinago gallinago): 6 os. (laguna)
 • Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla): 4 os. (Bonifika)

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 69 os.
Kreheljc (Anas crecca): 270 os.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 6 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 28 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 1 os.

Liska (Fulica atra): 571 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 24 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 9 os.

Vodomec (Alcedo atthis): 6 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 5 os.
Svilnica (Cettia cetti): 6 os.
Dolgorepka (Aegithalos caudatus): 8 os.

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 3 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 6 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 9 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 8 os.

Vreme: jasno, Temperatura: 0° C, Veter: rahel veter

trstni strnad, foto: Mirko KastelicTrstni strnad, foto: Mirko Kastelic

Žvizgavke, foto: Bojan ŠkerjancŽvizgavke, foto: Bojan Škerjanc

Mirku Kastelicu in Bojanu Škerjancu se zahvaljujemo za fotografiji.